Corporate Governance

Befimmo sluit zich aan bij de principes voor deugdelijk bedrijfsbestuur van de Belgische Corporate Governance Code (hierna “Code 2020”) en beschikbaar is op de website van GUBERNA: www.guberna.be. Befimmo besteedt bijzondere aandacht aan de evoluties in dit domein.

Het corporate governance charter, de verschillende reglementen en de ethische code zijn te vinden op deze website. Het gaat enerzijds om het corporate governance charter zelf en anderzijds om zijn bijlagen: