2021
 • Op 27 april heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de benoeming van Jean-Philip Vroninks tot Uitvoerend Bestuurder goedgekeurd. Op 1 juni 2021 begon hij officieel zijn mandaat als CEO van Befimmo.
 • Befimmo finaliseerde haar Green Financing Framework. Het biedt ondersteuning op basis waarvan Befimmo groene obligaties, groene private plaatsingen of groene bankfinancieringen kan uitgeven om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.
 • Befimmo werd een sterke partner van Sparks. De start-up zal een speciale vergaderomgeving bieden die niet alleen bestaat uit innovatieve meetingrooms, maar ook uit een reeks aanvullende services en professionele ondersteuning.
 • Befimmo verhuisde naar haar gloednieuwe flagship-kantoren in het Central-gebouw.

Ontwikkelingen:

 • Het Quatuor-gebouw werd geleverd in augustus 2021 en de eerste gebruikers zijn geïnstalleerd.

Vastgoedrotatie:

 • Aankoop van het Cubus-gebouw (Howald, Luxemburg) voor een totaalbedrag van ongeveer 30 miljoen €. Deze tweede investering in het Groothertogdom Luxemburg biedt een belangrijk potentieel voor waardecreatie.
 • Aankoop voor een bedrag van ongeveer 27 miljoen € van een erfpacht van 94 jaar op het kantoorgebouw van het Project “Esprit Courbevoie”, in staat van toekomstige afwerking. Het verwachte rendement op de investering bedraagt 5,6%.
 • Overdracht van het Wiertz-gebouw aan zijn gebruiker, het Europees Parlement, voor een totaal bedrag van 74,9 miljoen €. De operatie levert een nettomeerwaarde op van 43,2 miljoen € op de investeringswaarde.
 • Aankoop van de tweede, derde en vierde verdiepingen (5.600 m²) van de Antwerp Tower, waarin Silversquare er, vanaf midden 2022, zijn 10de coworkingruimte zal openen.

Coworking:

 • Opening van een achtste coworkinglocatie: Silversquare Central, gelegen in het hart van Brussel.

Reële waarde van de portefeuille op 31 december 2021: 2.835,9 miljoen €

2020

Ontwikkeling:

 • Het ZIN-project behaalt bouw- en milieuverguninngen. 

Vastgoedrotatie:

 • Befimmo komt tot een overeenkomst met betrekking tot de toekenning van een erfpachtrecht van 99 jaar op de Blue Tower, voor een totaal bedrag van ongeveer 112 miljoen €, met een nettokapitaalwinst van ongeveer 22 miljoen € op de investeringswaarde.
 • Overdracht van de gebouwen Media, Guimard, Froissart, Schuman 3 en Schuman 11. De transacties leverden een algemene nettomeerwaarde op van ongeveer 35 miljoen € (op basis van de investeringswaarde leverden).

Introductie van het Breathe at Work label.

Befimmo kondigd haar nieuw partnerschap met Co.Station (uniek platform voor innovatie en ondernemerschap) aan, waarvoor zij de bevoorrechte vastgoedpartner wordt.

Befimmo sluit zich aan bij de Belgian Alliance for Climate Action (BACA) , opgericht door The Shift en het WWF. Samen met 52 andere Belgische bedrijven, is het Befimmo’s doel om de CO2e-uitstoot te verminderen door de invoering van “Science-Based Targets”(SBT)

In november 2020, vierde Befimmo haar 25ste verjaardag.

 • Reële waarde van de portefeuille op 31 december 2020: 2.714 miljoen €
2019

Ontwikkeling:

 • Befimmo realiseert de grootste verhuurtransactie op de Brusselse kantorenmarkt sinds 10 jaar. Het haalt de door de Vlaamse regering georganiseerde overheidsopdracht binnen. De 70.000 m² kantoorruimte in het ZIN-project is volledig voorverhuurd. De huurovereenkomst van 18 jaar start in 2023. Het ZIN-project wint de prijs “be.exemplary 2019”, georganiseerd door de Brusselse overheid (“Urban.brussels”) in de categorie “Grote privéprojecten”.
 • Paradis Express: Befimmo en Matexi (residentiële ontwikkelaar) tekenden een samenwerkingsakkoord voor de overdracht van een deel van het door Matexi te ontwikkelen terrein (0,6 ha). Matexi zal instaan voor de ontwikkeling van de woonruimtes, de handelszaken en de horeca.

Vastgoedrotatie:

 • Befimmo droeg het gebouw Pavilion in het Brusselse CBD (Leopoldwijk) over. Dit genereerde een meerwaarde van 10,0 miljoen € (0,39 € per aandeel) ten opzichte van de reële waarde in het begin van het boekjaar.
 • Overname van het gebouw Wet 44, gelegen vlakbij het gebouw Jozef II, heeft een groot potentieel om waarde te creëren.

Coworking:

 • Opening van de Silversquare Zaventem coworkingruimte in Ikaros Park.

69 miljoen € opgehaald na de private plaatsing van 1.266.300 eigen aandelen.

 • Reële waarde van de portefeuille op 31 december 2019: 2.788,6 miljoen €
2018

Ontwikkeling:

 • Afronding van de integratie van het gebouw Arts 56 (22.000 m²) in de portefeuille
 • Start van de procedure voor de vergunningsaanvragen voor het ZIN project
 • Renovatie van het gebouw Brederode Corner: laureaat van de Be Circular Edition 2018 wedstrijd. Het gebouw (7.000 m²) is volledig verhuurd, twee jaar vóór oplevering.

Coworking:

 • Strategische overname van Silversquare, marktleider en pioneer op de Belgische coworkingmarkt.
 • Opening van een Silversquare coworkingruimte in het gebouw Triomf.

Reële waarde van de portefeuille op 31 december 2018: 2.655,3 miljoen €.

2017

Ontwikkeling:

 • Beobank eerste grote huurder van Quatuor.
 • Befimmo sluit een strategisch partnerschap met de firma Silversquare, de Belgische leider in coworking.
 • Evolutie van de strategie op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Reële waarde van de portefeuille op 31 december 2017: 2.494,4 miljoen €