Belangrijkste risico's

Het Jaarlijks Financieel Verslag van Befimmo bevat een hoofdstuk “Risicofactoren”. Dit hoofdstuk beoogt bepaalde risico’s toe te lichten verbonden aan Befimmo en haar activiteiten. Bovendien worden de belangrijkste financiële risico’s erin uiteengezet.

Bepaalde risico’s verbonden aan Befimmo’s activiteit worden versterkt door de huidige moeilijke economische conjuctuur. Het gaat voornamelijk over het risico van de neerwaartse evolutie van de reële waarde van het vastgoed, het risico op insolventie van huurders, het risico op leegstand en het risico van de evolutie van de rentevoeten.

Raadpleeg het hoofdstuk Risicofactoren zoals gepubliceerd in het Jaarlijks Financieel Verslag 2022.