Team & Jobs

Wil jij deel uitmaken van ons team?

U wenst deel uit te maken van het Befimmo team? U deelt haar waarden en wenst een actieve rol te spelen in de vervulling van haar opdrachten?

Raadpleeg hieronder de beschikbare functiebeschrijvingen of solliciteer spontaan via  jobs@befimmo.be

De fundamentele waarden van Befimmo

 • Professionalisme

  Wij behandelen elk project of elke gebruiker, ongeacht omvang, met alle nodige aandacht, nauwgezetheid en beroepsernst, volgens de regels van de kunst.

 • Engagement

  De verbondenheid van het team met Befimmo, haar gebruikers en gemeenschap zorgt ervoor dat iedereen zich sterk betrokken voelt bij het werk, het team en de projecten.

 • Teamgeest

  Elk lid van ons team stelt zich solidair en collegiaal op en wordt even sterk gedreven door gemeenschappelijke doelstellingen als door eigen succes.

 • Mensgerichtheid

  Wij oefenen ons beroep met veel enthousiasme uit en hanteren daarbij een doelgericht menselijke, zorgzame, open aanpak met respect voor elk individu.

 • Voorbeeldgedrag

  We laten onze gebruikers en partners mee profiteren van ons onderzoek en we gebruiken onze invloed om positieve ontwikkelingen in de maatschappij te bevorderen.

 • Prestatie

  Wij streven naar superieure prestaties door onze klantgerichte aanpak te versterken, de kosten te beheersen en ons te concentreren op processen en projecten met toegevoegde waarde.

Waarde creëren als werkgever betekent voor Befimmo: 

 • Waken over het welzijn van haar team, door ze aangename werkomstandigheden aan te bieden terwijl ook aandacht wordt besteed aan het evenwicht tussen werk- en privéleven
 • Investeren in het team, door op individuele en collectieve wijze haar competenties te ontwikkelen om motivatie te verzekeren en op uitmuntendheid te mikken
 • Luisteren naar het team, haar creativiteit aanmoedigen, een regelmatig, constructief en respectvol dialoog behouden
 • De fundamentele waarden van de Vennootschap hoog houden door ze dagelijks in de activiteiten van de Vennootschap te integreren
 • Diversiteit binnen het team aanmoedigen, wat bevorderlijk is voor de wederzijdse verrijking, en een eerlijke behandeling voor iedereen garanderen

HR-Filosofie

Comité B+

Comité B+ werd in 2011 opgericht op initiatief van het personeel en met steun van de Effectieve Bedrijfsleiders. Het zette sindsdien verder acties op voor de organisatie van sportieve, culturele, feestelijke, familiale en liefdadigheidsactiviteiten.