Betrokken partijen

Befimmo onderhoudt geregelde en individuele dialoog met al haar interne en externe betrokken partijen. Ze blijft streven naar het evenwicht tussen al hun specifieke verwachtingen en de uitdagingen waarmee ze geregeld wordt geconfronteerd.

Befimmo heeft in de loop der jaren haar belangrijkste externe en interne betrokken partijen geïdentificeerd, wat de Vennootschap in staat stelt om haar dialoog aan elk van hen aan te passen.

Bovendien brengt Befimmo tal van actoren samen in de verschillende stadia van de levenscyclus van haar gebouwen. 

Door de doorlopende en proactieve dialoog met die betrokken partijen kan ze blijven beantwoorden aan hun verwachtingen en aan de verwachtingen van een maatschappij die voortdurend verandert. 

Naast de elektronische informatiekanalen wordt in de eerste plaats ingezet op rechtstreekse face-to-face contacten die de menselijke banden versterken en kwalitatieve uitwisselingen mogelijk maken, de cijfers en enquêtes voorbij. 

Dialogeren en luisteren zijn voor Befimmo de beste middelen om vooruit te gaan in een positieve maatschappelijke richting. Deze aanpak wordt transversaal gehanteerd, om te vernieuwen op het vlak van onze drie verbintenissen.

Meer informatie over Befimmo’s interactie met betrokken partijen