Bevoorradingsketen

Aangezien de duurzaamheidsstrategie van Befimmo volledig geïntegreerd is in haar globale bedrijfsstrategie, is Befimmo vastbesloten om deze duurzaamheidsbenadering verder te integreren in haar bevoorradingsketen, waarvan de leveranciers integraal deel van uitmaken.

Hiervoor heeft Befimmo een gedragscode voor leveranciers opgesteld en doorgegeven aan haar leveranciers om zo haar verwachtingen op het vlak van de verbintenissen duidelijk te maken. De naleving ervan is nu opgenomen in de standaardvoorwaarden die van al haar leveranciers worden verlangd.

Gedragscode voor leveranciers

Als vastgoedoperator vereist de activiteit van Befimmo talrijke aankopen van goederen en diensten. De meeste aankopen van goederen houden verband met vastgoedprojecten en betreffen hoofdzakelijk de aankoop van bouwmaterialen. De principes van de kringloopeconomie werden geïntegreerd in de kwaliteitsmatrix.

Sinds 2017 is de milieu-impact geïntegreerd in de minimale technische vereisten van de gebouwen,  die wij toepassen op alle renovatie- of bouwprojecten, en op activa in exploitatie. De meeste van deze vereisten gaan verder dan de bestaande normen en voorschriften.

Meer informatie over de bevoorradingsketen van Befimmo