Milieudoelstellingen

Onze ambitie: een strategie hebben die verenigbaar is met de overgang naar een duurzame economie en met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C, die bijdraagt tot de doelstelling om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken, overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs.

De milieuaspecten waarop Befimmo zich baseert om deze ambitie waar te maken, zijn de volgende:

  • Bijdragen tot de beperking van klimaatverandering
  • Bijdragen tot de aanpassing aan klimaatverandering
  • Bijdragen tot het duurzame gebruik en de bescherming van water
  • Bijdragen tot de transitie naar een circulaire economie
  • Bijdragen tot de preventie en bestrijding van verontreiniging
  • Bijdragen tot de bescherming en het herstel van de biodiversiteit
  • Certificeringssystemen gebruiken om duurzame activa te leveren
  • Innovatieve en duurzame gebouwen creëren
  • Gebouwen aanbieden die toegankelijk zijn via duurzame vervoersystemen
  • De milieu-impact van het team verminderen

RAADPLEEG HET ESG-VERSLAG – MILIEUPRESTATIES