Milieudoelstellingen

Onze ambitie: een strategie hebben die verenigbaar is met de overgang naar een duurzame economie en met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C, die bijdraagt tot de doelstelling om de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken, overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs.

De milieuaspecten waarop Befimmo zich baseert om deze ambitie waar te maken, zijn de volgende:

  • Beperking van klimaatverandering

  • Aanpassing aan klimaatverandering

  • Duurzaam gebruik en bescherming van water

  • Transitie naar een circulaire economie

  • Preventie en bestrijding van verontreiniging

  • Bescherming en herstel van de biodiversiteit

  • Certificering van gebouwen

  • Mobiliteit en toegankelijke gebouwen

RAADPLEEG HET ESG-VERSLAG – MILIEUPRESTATIES