Governancedoelstellingen

Onze ambitie: Hoogstaande principes verankeren in het beheer van de organisatie en de bedrijfsvoering, en de transparantie over duurzaamheidskwesties vergroten in overeenstemming met regelgeving en rapporteringskaders.

De governance-aspecten waarop Befimmo zich baseert om deze ambitie waar te maken, zijn de volgende:

  • Zich ethisch gedragen
  • ESG-regelgeving gebruiken om de overgang naar duurzaamheid te versnellen
  • Een due diligence-strategie ontwikkelen
  • Groene investeringsopportuniteiten bevorderen
  • Transparant communiceren

 

RAADPLEEG HET ESG-VERSLAG – GOVERNANCE