Governancedoelstellingen

Onze ambitie: Hoogstaande principes verankeren in het beheer van de organisatie en de bedrijfsvoering, en de transparantie over duurzaamheidskwesties vergroten in overeenstemming met regelgeving en rapporteringskaders.

De governance-aspecten waarop Befimmo zich baseert om deze ambitie waar te maken, zijn de volgende:

  • ESG-beslissingsproces

  • Bedrijfsethiek en compliance

  • Transparante rapportering en informatieverstrekking

 

RAADPLEEG HET ESG-VERSLAG – GOVERNANCE