Milieu- (E), Sociale (S) en Governance-aspecten (G) zijn een natuurlijke verlengstuk van de bedrijfsstrategie van Befimmo, die gericht is op waardecreatie voor al haar betrokken partijen, nu en op lange termijn.

De manier waarop de Vennootschap haar ESG-doelstellingen en de bijbehorende verbintenissen definieert, weerspiegelt deze ambitie.

Hoe doet zij dit? Dankzij de bijdrage van haar betrokken partijen in de materialiteitsoefening 2020 heeft Befimmo een reeks ambities opgenomen in haar Actieplan 2030. Deze ambities zijn gegroepeerd volgens hun ESG-doelstelling: