Maatschappelijke Verantwoordelijkheid is een essentieel onderdeel van de globale strategie van Befimmo.
Befimmo heeft 15 prioriteiten op maatschappelijk, milieu en governance vlak geïdentificeerd en geprioriteerd (raadpleeg onze materialiteitsmatrix) en onder drie ruime verbintenissen samengebracht:

  • Werkruimtes aanbieden en hertekenen
  • Steden omvormen
  • Verantwoordelijk zijn

 

Stakeholders

Onze externe en interne stakeholders zijn de drijvende kracht voor de verdere ontwikkeling en de activiteiten van Befimmo.

Lees meer

Steden omvormen

Wij spelen een belangrijke rol in hoe steden evolueren en veranderen, door de integratie van open diensten voor gemeenschappen in onze gebouwen en investeringen in oplossingen voor een betere toegankelijkheid.

Lees meer

Werkruimtes aanbieden en hertekenen


Befimmo moet zorgen voor kwaliteitsvolle activa voor haar huurders, en "communities" ontwikkelen door facilitaire diensten aan te bieden en het coworking netwerk uit te breiden.

Lees meer

Verantwoordelijk zijn


Befimmo moet een voorbeeld zijn voor anderen en verantwoordelijk handelen inzake milieu, maatschappelijke en governance kwesties.

Lees meer

Transversale middelen


Digitalisering en innovatie zijn twee belangrijke instrumenten om onze visie en kracht als gebruikersgerichte vennootschap te ontwikkelen.

Zij zullen een grote rol spelen in het behalen van onze doelstellingen van ons actieplan 2030.

Externe trends en drijfveren


Onze verbintenissen worden permanent op de proef gesteld door externe trends die de activiteiten en beslissingen van Befimmo op elk moment kunnen beïnvloeden.

Wij zijn het resultaat van elk van die trends.