Strategie

Om onze nieuwe visie te verwezenlijken, zullen wij ons transformatietraject versnellen in de richting van de 6 strategische doelstellingen die wij hebben vastgelegd.

 • 01

  Operationeel model gebaseerd op activiteiten

  Ons toepassingsgebied uitbreiden tot de Operator-activiteiten

 • 02

  Sectoriële diversificatie

  Blootstelling aan traditionele kantoren in onze portefeuille beperken

 • 03

  Voetafdruk aanpassen

  Concentreren op belangrijke groeisteden in lijnmet sectorale herschikking en groeimogelijkheden

 

 • 04

  Portefeuillebeheer

  Versnelde activarotatie met focus op minder maar grotere activa om het winstpotentieel te verhogen (smart en duurzame portefeuille)

 • 05

  Klantgerichte organisatie

  Bouwen aan een organisatie voor de toekomst met een focus op efficiëntie, duurzaamheid en verantwoorde waardecreatie

 • 06

  Gedisciplineerd financieel beheer

  Afstemming op de ambities en strategische richtlijnen van Befimmo

Befimmo schakelt over op een gebruikersgericht bedrijfsmodel. In de loop van 2022 hebben wij Befimmo gereorganiseerd in drie business lines:

 • PORTEFEUILLE: investeren in en beheren van werk- en leefomgevingen in groeisteden 
 • OPERATOR: waarde creëren door werk- en leefomgevingen te exploiteren en te ontwerpen die voldoen aan de behoeften van de gebruiker en een ultieme ervaring bieden 
 • ONTWIKKELAAR: waarde creëren door duurzame, SMART- en hoogperformante gebouwen te ontwikkelen.

 

Lees meer over Befimmo's strategie