Uitvoerend Comité

In het kader van de strategie en het algemeen beleid die door de Raad van Bestuur bepaald werden, verzekert het Uitvoerend comité de effectieve leiding en het beheer van de operationele activiteiten van de Vennootschap.

Het Uitvoerend Comité heeft volgende rol:

  • voorstellen doen aan de Raad van Bestuur op het gebied van strategie en algemeen beleid;
  • de strategie uitvoeren die de Raad van Bestuur heeft uitgestippeld;
  • instaan voor het operationeel beheer van de onderneming en daar verslag over uitbrengen aan de Raad van Bestuur. 

Het Uitvoerend Comité is samengesteld uit drie leden: de heer Jean-Philip Vroninks, Chief Executive Officer ("CEO"), de heer Philippe Berlamont, Chief Financial Officer ("CFO") en mevrouw Martine Rorif, Chief Development Officer (“CDO”).

Het Uitvoerend Comité stuurt een team van 89 personen aan.

Download het intern reglement van het Uitvoerend comité

Jean-Philip Vroninks
Jean-Philip Vroninks

Chief Executive Officer*

 

*via GAR CONSULT SRL/BV

Philippe Berlamont
Philippe Berlamont

Chief Financial Officer*

 

*via Phirema SRL/BV

Martine Rorif
Martine Rorif

Chief Development Officer