Resultatenrekening

 

(in duizend €) 31.12.2022 31.12.2021
I. (+) Huurinkomsten 132 998 129 244
III. (+/-) Met verhuur verbonden kosten 318 -914
NETTOHUURRESULTAAT 133 316 128 329
IV. (+) Recuperatie van vastgoedkosten 8 878 12 125
V. (+) Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 23 585 21 104
VII. (-) Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen -35 117 -30 463
VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 396 197
VASTGOEDRESULTAAT 131 058 131 293
IX. (-) Technische kosten -10 530 -16 055
X. (-) Commerciële kosten -955 -2 824
XI. (-) Kosten en taksen voor niet-verhuurde gebouwen -1 900 -2 790
XII. (-) Beheerkosten vastgoed -3 160 -3 049
XIII. (-) Andere vastgoedkosten -4 470 -4 843
(+/-) Vastgoedkosten -21 015 -29 561
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 110 043 101 732
XIV. (-) Algemene kosten van de Vennootschap -26 387 -24 789
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 83 656 76 942
XVI. (+/-) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen -2 704 5 901
XVIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen -146 254 -3 119
XIX. (+/-) Ander resultaat op portefeuille -4 843 -5 839
OPERATIONEEL RESULTAAT -70 145 73 885
XX. (+) Financiële inkomsten 1 671 1 455
XXI. (-) Netto interestkosten -20 367 -14 893
XXII. (-) Andere financiële kosten -8 200 -3 736
XXIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva 131 951 30 579
(+/-) Financieel resultaat 105 056 13 404
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 34 911 87 289
XXV. (-)Vennootschapsbelasting -1 057 -1 051
(+/-) Belastingen -1 057 -1 051
NETTORESULTAAT 33 855 86 238
NETTORESULTAAT (groepsaandeel) 34 195 89 370
MINDERHEIDSBELANGEN -340 -3 132
     
GEWOON EN VERWATERD NETTORESULTAAT (in € per aandeel) 1,27 3,31
     
Overige onderdelen van het totaalresultaat - actuariële winsten en verliezen
- pensioentoezeggingen
498 2 484
Overige onderdelen van het totaalresultaat (groepsaandeel) 498 2 485
Overige onderdelen van het totaalresultaat - minderheidsbelangen 0 -1
TOTAALRESULTAAT 34 353 88 722
TOTAALRESULTAAT (groepsaandeel) 34 693 91 855
TOTAALRESULTAAT - MINDERHEIDSBELANGEN -340 -3 133