Over Befimmo.

Duurzame gebouwen, eigentijdse kantoorruimtes en een ruim en samenhangend aanbod van diensten dragen er toe bij om van Befimmo een referentiespeler in kwalitatieve werkomgevingen te maken. Deze Befimmo-omgevingen zijn gelegen in Brussel, de voornaamste Belgische steden en het Groothertogdom Luxemburg.
Op 31 december 2019, bedraagt de reële waarde van haar portefeuille 2,8 miljard €.

Strategie

Onze doelstelling

WAARDE CREËREN VOOR ALLE BETROKKEN PARTIJEN

Ons vak

Investeren
Investeren

Omgevingen van hoge kwaliteit

Verantwoordelijke investeringscriteria:

 • Een bestemming (hoofdzakelijk) als kantoorruimte
 • Een goede ligging
 • Optimale bereikbaarheid
 • Een gepaste omvang
 • Zeer kwaliteitsvolle fundamenten
 • Flexibele gebouwen
 • Een waardecreërend potentieel

 

Verbeteren en beheren
Verbeteren en beheren

Een proactief beheer van de portefeuille en ontwikkeling van het netwerk en van de gemeenschap

 • Property management
 • Commercial management
 • Environmental management
 • Digital management
 • User experience
 • Diensten en faciliteiten

 

Arbitreren
Arbitreren

Een dynamisch pertefeuillebeheer

 • Overdracht van "core" en/of rijpe gebouwen in een optiek van waardekristallisatie
 • Overdracht van gebouwen die buiten het kader van haar strategie vallen
Ontwerpen, renoveren en ontwikkelen
Ontwerpen, renoveren en ontwikkelen

Ontwerp van innovatieve projecten gericht op de behoeften van gebruikers

 • Project management
 • Project development
 • Environmental management
 • Commercial management
 • Digital management

Onze fundamenten

 • 6 STRATEGISCHE KRACHTLIJNEN
 • > 20 JAAR TRACK RECORD
 • FINANCIËLE STRATEGIE

  De meeste geschikte financieringen om haar strategie te kunnen uitvoeren, met tegelijk oog voor het optimale evenwicht tussen kostprijs, duur en diversifiëring van haar financieringsbronnen.

  Een LTV-ratio rond 50%, in lijn met haar "risk-adverse" profiel, in een kantoormarkt met vrij stabiele fundamentent.

  Een indekkingsbeleid om het effect van een schommeling in de rentevoeten op het resultaat en op de EPRA earnings te verminderen.