Aandeelhoudersagenda

25 oktober 2018

Tussentijdse verklaring op 30 september 2018

28 november 2018

Investor Day in Brussel

Uitkering van het voorschot* op dividend van het boekjaar 2018 op vertoon van coupon nr. 36

18 december 2018 - 12:00am

Ex-date

19 december 2018 - 12:00am

Record date

20 december 2018 - 12:00am

Uitbetaling

14 februari 2019

Publicatie van de jaarresultaten op 31 december 2018

29 maart 2019

Publicatie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2018

30 april 2019

Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

Uitkering van het dividendsaldo** van het boekjaar 2018 op vertoon van coupon nr. 37

8 mei 2019 - 12:00am

Ex-date

9 mei 2019 - 12:00am

Record date

10 mei 2019 - 12:00am

Uitbetaling

*Onder voorbehoud van een beslissing van de Raad van Bestuur.

**Onder voorbehoud van een beslissing van de Gewone Algemene Vergadering.