ZIN behaalt bouw- en milieuvergunning

6 april 2020

Op 19 maart 2020 werden de vergunningen voor de herontwikkeling van de site van de WTC I en II-torens, het ZIN-project gelegen in de Noordwijk van Brussel, aan Befimmo afgeleverd.

Befimmo diende in juni 2018 de aanvragen in bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Werken, wonen, leven
ZIN is het eerste gebouw in de Noordwijk dat verschillende functies op een zeer innovatieve manier combineert. Het project omvat meer dan 113.000 m²: 72.500 m² kantoren, 5.000 m² coworking, 111 appartementen, 240 hotelkamers, en verder sportruimtes, vrijetijdsruimtes, horeca en handelszaken. Deze samensmelting van functies, die in elkaar vervlochten zitten, zal voor een gebouw zorgen waar altijd leven is, zeven dagen op zeven. ZIN zal zo maximaal bijdragen tot de uitbouw van een echte en nieuwe dynamiek in de Noordwijk.

Het ontwerp werd toevertrouwd aan het architectenteam 51N4E, Jaspers Eyers Architects en l’AUC. Het team wordt bijgestaan door deskundigen in engineering, duurzaamheid, kringloopeconomie, toegankelijkheid en welzijn.

Het project werd reeds beloond door urban.brussels (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) met de be.exemplary award 2019. Daar werd gewezen op het referentiele karakter en de voorbeeldfunctie dat het project vervult.

In maart2019 gunde de Vlaamse overheid Befimmo de overheidsopdracht voor het ontwerpen, bouwen en de terbeschikkingstelling van een gebouw (70.000 m²) in de Brusselse Noordwijk. Ongeveer 3.900 Vlaamse ambtenaren zullen in ZIN een nieuwe, inspirerende en duurzame werkplek vinden, volledig in lijn met de principes van het nieuwe werken.

Circulariteit als basisprincipe
Circulariteit is een zeer belangrijk aspect van ZIN. Het bestaande gebouw wordt maximaal benut. De ondergrondse verdiepingen en de circulatiekernen blijven behouden, wat wel wordt afgebroken krijgt een nieuw leven. Meer dan 95% van alle materialen en bestaande voorzieningen wordt behouden, gerecupereerd of gerecycleerd. Het circulaire denken is niet enkel gestoeld op recupereren en certifiëren, het wordt ook zeer toekomstgericht opgevat in een langetermijnvisie voor het gebouw. De neutrale opbouw zal ervoor zorgen dat binnen éénzelfde basisopbouw zowel kantoren, woningen als hotelkamers ingericht kunnen worden. ZIN is dus niet enkel gericht op de noden van vandaag maar zal ook aangepast kunnen worden aan de noden van morgen.

Informatie aan de buurt
Een informatiemarkt voor buurtbewoners die eind mei was voorzien, zal door de huidige gezondheidscrisis helaas niet kunnen plaatsvinden. De buurtbewoners en andere geïnteresseerden zullen intussen via een bus-aan-bus bedeling en via een webpagina op de hoogte gehouden worden.

Bekijk ook het Jaarlijks Financieel Verslag 2019, waarin het ZIN-project in de kijker wordt gezet: https://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/befimmo_jaarlijks_financieel_verslag_2019.pdf

* Voor meer informatie geieve het persbericht van 12 maart 2019 te raadplegen (https://www.befimmo.be/sites/default/files/imce/publications/befimmo_nv_-_zin_-_nl_-_12_03_2019_embargo_17u40_-_final.pdf).