Befimmo's ZIN-project, winnaar be.exemplary 2019

15 januari 2020

Op 15 januari 2020 heeft urban.brussels, een administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het ZIN-project van Befimmo bekroond als winnaar van be.exemplary 2019 in de categorie "Grote particuliere projecten".

ZIN, 4 ontwikkelingsassen

Het ZIN-project (de herontwikkeling van de site van de WTC 1- en 2-torens) is gelegen in de Noordwijk en omvat meer dan 113.000 m²: 72.500 m² kantoren, 5.000 m² coworking, 111 appartementen, 240 hotelkamers, en verder sportruimtes, vrijetijdsruimtes, horeca en handelszaken. Het ontwerp werd toevertrouwd aan het architectenteam 51N4E, Jaspers Eyers Architects en AUC. Het team wordt bijgestaan door deskundigen in engineering, duurzaamheid, kringloopeconomie, toegankelijkheid en welzijn. De schoonmaak- en asbestverwijderingswerken zijn momenteel aan de gang. De ontmantelingswerkzaamheden zouden midden 2020 moeten starten na het bekomen van de nodige vergunningen. De bouwwerken zullen lopen tot midden 2023.

De 4 belangrijkste ontwikkelingsassen van ZIN beantwoorden bijzonder goed aan de uitdagingen van be.exemplary. Deze omvatten:

- Stad maken

De Noordwijk in Brussel is een omgeving in volle transitie met enorme kwaliteiten maar ook grote uitdagingen. De bestaande WTC-torens, die werden ontwikkeld in de jaren ’70, sluiten niet langer aan op de verwachtingen van de markt. De flexibiliteit van het werken is vandaag een realiteit, zowel in de ruimte als in de tijd. Kantoorwijken worden steeds meer collectieve plekken, waar mensen elkaar ontmoeten om samen te werken, in steeds wisselende constellaties. Het principe van “stad maken” staat, onder meer daarom, centraal in het ontwerp. ZIN zal volledig geïntegreerd worden in het bestaande stedelijke ecosysteem en zal open zijn naar de stad. De begane grond wordt een transparante trekpleister met een riante openbare serre. Het uitzicht vanop het dakterras vervolledigt het geheel.  

- Werken, wonen, leven

Een nieuw centraal volume zal de twee bestaande torens met elkaar verbinden, waardoor 14 buitengewoon ruime kantoorvloeren ontstaan met een vrije hoogte van ongeveer vijf meter. De enorme en omvangrijke binnenruimte zal het mogelijk maken om een groene en gezonde leefomgeving in te richten. Op de tussenliggende verdiepingen komen er appartementen (aan de oostzijde) en een hotel (aan de westzijde). Deze samensmelting van functies zal voor een gebouw zorgen waar altijd leven is, zeven dagen op zeven. ZIN zal zo maximaal bijdragen tot de uitbouw van een echte en nieuwe dynamiek in de Noordwijk.

In maart 2019 gunde de Vlaamse overheid Befimmo de overheidsopdracht voor het ontwerpen, bouwen en de terbeschikkingstelling van een gebouw (70.000 m²) in de Brusselse Noordwijk. Ongeveer 3.900 Vlaamse ambtenaren zullen in ZIN een nieuwe, inspirerende en duurzame werkplek vinden, volledig in lijn met de principes van het nieuwe werken.

- Aanpasbaar bouwen 

Circulariteit is een zeer belangrijk aspect van ZIN. Het bestaande gebouw wordt maximaal benut. De ondergrondse verdiepingen en de circulatiekernen blijven behouden, wat wel wordt afgebroken krijgt een nieuw leven. Meer dan 95% van alle materialen en bestaande voorzieningen wordt behouden, gerecupereerd of gerecycleerd.

Het circulaire denken is niet enkel gestoeld op recupereren en certifiëren, het wordt ook zeer toekomstgericht opgevat in een langetermijnvisie voor het gebouw. De neutrale opbouw zal ervoor zorgen dat binnen éénzelfde basisopbouw zowel kantoren, woningen als hotelkamers ingericht kunnen worden. ZIN is dus niet enkel gericht op de noden van vandaag maar zal ook aangepast kunnen worden aan de noden van morgen.

- Duurzaam ontwerpen

Tot slot, zal een intelligente gevel comfort garanderen op een energiezuinige manier. Zonnepanelen op de gevel zullen zorgen voor energie en bescherming van de zon. De opengaande ramen zorgen voor frisse lucht overdag, en een natuurlijke afkoeling ’s nachts.

Ook de daken van het gebouw en van de serre zullen voorzien worden van zonnepanelen. Warmte en koude zullen worden onttrokken uit de grond met een koude-warmteopslag-systeem, wat meer dan 60% van de vraag zal dekken. Een uitwisseling van energie tussen de functies zal het verbruik verder reduceren.

be.exemplary

be.exemplary beoogt projecten te stimuleren die een antwoord bieden op 4 uitdagingen:

- kwaliteitsvolle architectuur en stedenbouw bevorderen

- sociale projecten aanmoedigen

- milieu-uitdagingen aangaan

- het project in een kringloopeconomie integreren

be.exemplary beloont innovatieve projecten met een voorbeeldkarakter. Alle laureaten worden door de jury beoordeeld op basis van de aandacht die zij besteden aan de verschillende uitdagingen en de samenhang van het project wat deze uitdagingen betreft. De jury van deskundigen bestaat uit de Bouwmeester, een vertegenwoordiger van urban.brussels, een vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel en 4 externe deskundigen.

Er zijn 16 laureaten genomineerd en ZIN is een van de 6 laureaten in de categorie "Grote particuliere projecten" van de 13 ingediende projecten in deze categorie.

Waardering van ZIN door be.exemplary

ZIN heeft de jury van be.exemplary overtuigd om verschillende redenen:

- Het project bevindt zich in een wijk die veel heeft meegemaakt en waar de gemengdheid van functies tot uiting kwam in kantoorgebouwen die naast woonblokken zijn gebouwd. ZIN is een kans voor verzoening die de modernistische visie van het gebouw behoudt en tegelijkertijd breekt met de huidige monoliet door deze aan te passen op een manier die zowel visionair als eigentijds is.

- De jury werd verleid door de intelligentie van de doorsnede en zijn grote architecturale belangstelling. Het project heeft ook verschillende andere emblematische aspecten, onder meer op vlak van flexibiliteit, toegankelijkheid, bestuur, waterbeheer, biodiversiteit, gebouwenbeheer en circulaire economie.

- ZIN wil ook pendelaars, bewoners en medewerkers betrekken bij deze stadsvernieuwing. 

- Het project is een mooie opportuniteit om een referentieproject in de wijk te worden. Ook al is het aandeel van de woningen niet groot, het is een stimulans om van paradigma te veranderen, om na te denken over de principes van diversiteit en om een nieuwe stedelijke intensiteit mogelijk te maken.

Kortom, de jury kwalificeert ZIN als een enthousiasmeerde weergave van een terugkeer naar een echt kosmopolitisch project in Brussel.

Benoit de Blieck, CEO van Befimmo is blij met deze nominatie: "Wij zijn bijzonder verheugd om de winnaar te zijn van deze projectoproep be.exemplary! ZIN zal op verschillende vlakken een echt voorbeeld zijn! We tonen met ZIN een nieuwe duurzame manier van werken en leven, en zelfs een nieuwe manier van stadsontwikkeling. Het is het resultaat van fantastisch teamwerk tussen onze eigen ploegen en de beste architecten en consultants. Tijdens de ontwerpfase werd het bouwteam samengebracht op een verdieping van de bestaande WTC 1-toren, wat zorgde voor een uniek co-creatieproces. De toekomst kreeg vorm vanuit al hun ervaringen, wat mogelijk maakt om de bestaande kwaliteiten van de site en van de wijk maximaal te benutten

Wilt u meer weten over het ZIN-project? Neem dan een kijkje op onze website!