Over Befimmo.

Duurzame gebouwen, eigentijdse kantoorruimtes en een ruim en samenhangend aanbod van diensten dragen er toe bij om van Befimmo een referentiespeler in kwalitatieve werkomgevingen te maken. Deze Befimmo-omgevingen zijn gelegen in Brussel, de voornaamste Belgische steden en het Groothertogdom Luxemburg.
Op 31 december 2019, bedraagt de reële waarde van haar portefeuille 2,8 miljard €.

Team & Jobs

Wil jij deel uitmaken van ons team?

U wenst deel uit te maken van het Befimmo team? U deelt haar waarden en wenst een actieve rol te spelen in de vervulling van haar opdrachten?

Raadpleeg hieronder de beschikbare functiebeschrijvingen of solliciteer spontaan via  jobs@befimmo.be

Waarde creëren als werkgever betekent voor Befimmo: 

  • Waken over het welzijn van haar team, door ze aangename werkomstandigheden aan te bieden terwijl ook aandacht wordt besteed aan het evenwicht tussen werk- en privéleven
  • Investeren in het team, door op individuele en collectieve wijze haar competenties te ontwikkelen om motivatie te verzekeren en op uitmuntendheid te mikken
  • Luisteren naar het team, haar creativiteit aanmoedigen, een regelmatig, constructief en respectvol dialoog behouden
  • De fundamentele waarden van de Vennootschap hoog houden door ze dagelijks in de activiteiten van de Vennootschap te integreren
  • Diversiteit binnen het team aanmoedigen, wat bevorderlijk is voor de wederzijdse verrijking, en een eerlijke behandeling voor iedereen garanderen

Jaarlijks Financieel Verslag 2018 - "Het team"

Comité B+

Comité B+ werd in 2011 opgericht op initiatief van het personeel en met steun van de Effectieve Bedrijfsleiders. Het zette sindsdien verder acties op voor de organisatie van sportieve, culturele, feestelijke, familiale en liefdadigheidsactiviteiten.