Over Befimmo.

Duurzame gebouwen, eigentijdse kantoorruimtes en een ruim en samenhangend aanbod van diensten dragen er toe bij om van Befimmo een referentiespeler in kwalitatieve werkomgevingen te maken. Deze Befimmo-omgevingen zijn gelegen in Brussel, de voornaamste Belgische steden en het Groothertogdom Luxemburg.
Op 31 december 2019, bedraagt de reële waarde van haar portefeuille 2,8 miljard €.

Missie & waarden

Onze missie

Snelheid, flexibiliteit en openstaan voor verandering, dat zijn de kernelementen van bedrijven die hun teams inspireren en waarde creëren voor hun klanten en hun aandeelhouders.

Delen, inspireren, veranderen … doorslaggevend vandaag en morgen. De gebouwen die wij kopen, renoveren, bouwen, verhuren zijn bedoeld om lang en nog langer mee te gaan. Onze strategie draaide altijd al rond vooruitlopen op de behoeften van onze klanten en inzicht in de huidige wereld waarin we werken en leven.

Onze teams zijn gemotiveerd, geëngageerd, verantwoordelijk, ruimdenkend en vastbesloten om de toekomstige werkwereld te doen evolueren. Dankzij ons optimisme, met vertrouwen in de mens, en onze nauwgezetheid in de uitvoering van onze taken kunnen wij waarde blijven creëren.

Onze missie is niet langer enkel kantooroppervlaktes aanbieden, maar ook en vooral partner van onze klanten zijn. Onze gebouwen worden plekken om te beleven, plekken voor ontmoetingen, uitwisselingen. Wij noemen ze “Befimmo Environments”.

Wij ondergaan verandering niet, wij sturen verandering aan. Wij veranderen de beleving van onze klanten.

Befimmo, Open Minds, open Spaces.

De fundamentele waarden van Befimmo

 • Professionalisme

  Professionalisme

  Wij behandelen elk project, ongeacht de omvang, met alle aandacht, met nauwgezetheid en met de vereiste beroepsernst om het uit te voeren volgens de regels van de kunst.

 • Engagement

  Engagement

  De verbondenheid van het team met Befimmo uit zich door een sterke betrokkenheid van iedereen bij het werk, de medewerkers, de projecten.

 • Teamgeest

  Teamgeest

  Elk lid van ons team stelt zich solidair en collegiaal op en wordt meer gedreven door het nastreven van gemeenschappelijke doelstellingen dan door eigen succes.

 • Mensgerichtheid

  Mensgerichtheid

  Wij oefenen ons beroep met veel enthousiasme uit en geven daarin voorrang aan een doelgericht menselijke, welwillende, open aanpak met respect voor elk individu.