Over Befimmo.

Duurzame gebouwen, eigentijdse kantoorruimtes en een ruim en samenhangend aanbod van diensten dragen er toe bij om van Befimmo een referentiespeler in kwalitatieve werkomgevingen te maken. Deze Befimmo-omgevingen zijn gelegen in Brussel, de voornaamste Belgische steden en het Groothertogdom Luxemburg.
Op 31 december 2019, bedraagt de reële waarde van haar portefeuille 2,8 miljard €.

Kerncijfers

Kerncijfers van de portefeuille (op 31.12.2019)

31.12.2019 31.12.2018
Reële waarde van de portefeuille (in miljoen €) 2 788,6 2 655,3
Spot-bezettingsgraad van vastgoed beschikbaar voor verhuring (in%)(a) 94,4 94,5%
Gewogen gemiddelde duur van de lopende huurovereenkomsten tot de volgende vervaldag (in jaren)(a) 7,1 jaar(b) 7,0 jaar(b)
Gewogen gemiddelde duur van de lopende huurovereenkomsten tot de laatste vervaldag (in jaren)(a) 7,8 jaar 7,8 jaar
Lopend brutorendement op vastgoed beschikbaar voor verhuring (in %)(a) 5,4 6,0
Potentieel brutorendement op vastgoed beschikbaar voor verhuring (in %)(a) 5,6 6,3
Lopend brutorendement van de vastgoedbeleggingen (in%)(a) 4,6 5,5
EPRA Vacancy Rate(c) 4,1% 4,3%
EPRA Net Initial Yield (NIY) 4,9% 5,7%
EPRA Topped-up NIY 5,1% 5,8%

Financiële kerncijfers (op 31.12.2019)

Geconsolideerd 31.12.2019 31.12.2018
Aantal uitgegeven aandelen 28 445 971 25 579 214
Aantal aandelen niet aangehouden door de groep 27 052 443 25 579 214
Gemiddeld aantal aandelen niet aangehouden door de groep tijdens de periode 25 676 219 25 579 214
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders (in miljoen €) 1 603,9 1 443,2
Intrinsieke waarde (in € per aandeel)  59,29 56,442
EPRA NAV(d) (in € per aandeel) 60,80 57,02
EPRA NNNAV(d) (in € per aandeel) 58,54 55,93
Nettoresultaat (in € per aandeel) 6,95 3,24
EPRA earnings (in € per aandeel) 3,29 3,68
Gemiddelde (geannualiseerd) financieringskost(f) (in %) 2,0 2,0%
Gewogen gemiddelde duur van de schuld (in jaren) 4,4 4,8
Schuldratio volgens het Koninklijk Besluit (in %) 42,7% 45,8%
Loan-to-value(g) (in %) 39,0% 43,6%
Return op eigen vermogen(h) (in € per aandeel) 6,47 3,24
Return op eigen vermogen(h) (in %) 11,6% 5,8%
Activiteit vastgoedoperator 31.12.2019 31.12.2018
Nettoresultaat (in € per aandeel) 7,03 3,24
EPRA earnings (in € per aandeel) 3,26 3,68
EPRA Like-for-Like Net Rental Growth(e) (in %) 4,7% 2,4%

Kerncijfers van het aandeel (op 31.12.2019)

31.12.2019 31.12.2018
Aantal uitgegeven aandelen 28 445 971 25 579 214
Aantal aandelen niet aangehouden door de groep 27 052 443 25 579 214
Gemiddeld aantal aandelen niet aangehouden door de groep tijdens de periode 25 676 219 25 579 214
Hoogste koers (in €) 59,40 54,60
Laagste koers (in €) 47,35 46,70
Slotkoers (in €) 54,10 48,55
Aantal verwerkte aandelen(i) 17 395 988 12 356 776
Dagelijks gemiddeld volume(i) 67 953 48 458
Velociteit van de free float(i) 87% 66%
Uitkeringspercentage (ten opzichte van de EPRA earnings) 106% 94%
Brutodividend(j) (in € per aandeel) 3,45 3,45
Brutorendement(k) 6,4% 7,1%
Return op koers(l) 18,7% -2,9%

Milieu-kerncijfers(m) (op 31.12.2019)

31.12.2019

31.12.2018 31.12.2017
Gas | Genormaliseerd direct energieverbruik (kWh/m²) 69,6 72,9 71,4
Elektriciteit | Indirect energieverbruik      
 - Gemeenschappelijk verbruik (kWh/m²) 30,8 34,0 33,7
 - Privatief verbruik (kWh/m²) 39,8 40,0 41,9
Water | Verbruik (l/m²) 265,0 249,0 254,0
CO2 | Directe en indirecte energie-uitstoot (kg CO2e/m²) 13,8 14,6 14,3

(a) Dit is een vastgoedindicator. Voor meer informatie, gelieve Bijlage II van het Jaarlijks Financieel Verslag 2019 te raadplegen.  
(b) Zonder het gebouw WTC 2, waar de huurovereenkomst eindigde op het einde van het jaar 2018, zou de gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten tot hun volgende vervaldag 7,8 jaar bedragen op 31 december 2018.
(c) Het gaat om een EPRA-indicator. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "EPRA Best Practices". 
(d) 
Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve Bijlage II van Jaarlijks Financieel Verslag 2019 te raadplegen.
(e) Evolutie van de huurinkomsten min vastgoedkosten op gelijkblijvende perimeter, berekend op basis van de “ EPRA Best Practices Recommendations".
(f) Marge en indekkingskosten inbegrepen. Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve Bijlage II van het Jaarlijks Financieel Verslag 2019 te raadplegen.
(g) Loan-to-value (“LTV”): [(nominale financiële schuld – kasstroom)/reële waarde van de portefeuille]. Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve Bijlage II van het Jaarlijks Financieel Verslag 2019 te raadplegen.
(h) Berekend over een periode van 12 maanden, eindigend op de afsluiting van het halfjaar en rekening houdend met de herinvestering van het brutodividend, indien van toepassing, de deelname aan het keuzedividend. Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve Bijlage II van het Jaarlijks Financieel Verslag 2019 te raadplegen.
(i) Bron: Kempen & Co. Op basis van de handel op alle platforms.
(j) Onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.
(k) Brutodividend gedeeld door de slotkoers.
(l) Berekend over een periode van 12 maanden, eindigend op de afsluiting van het boekjaar, rekening houdend met de herinvestering van het brutodividend, indien van toepassing, deelname aan het keuzedividend.
(m) Voor meer informatie, gelieve de Methodologie te raadplegen in Bijlage IV van het Jaarlijks Financieel Verslag 2019.