Over Befimmo.

Duurzame gebouwen, eigentijdse kantoorruimtes en een ruim en samenhangend aanbod van diensten dragen er toe bij om van Befimmo een referentiespeler in kwalitatieve werkomgevingen te maken. Deze Befimmo-omgevingen zijn gelegen in Brussel, de voornaamste Belgische steden en het Groothertogdom Luxemburg. Op 30 juni 2018, bedraagt de reële waarde van haar portefeuille 2,6 miljard €.

Kerncijfers

Kerncijfers van de portefeuille (op 30.06.2018)

30.06.2018 31.12.2017  
Reële waarde van de portefeuille (in miljoen €) 2 630,0 2 494,4  
Lopend brutorendement op vastgoed beschikbaar voor verhuring 5,92% 6,19%  
Potentieel brutorendement op vastgoed beschikbaar voor verhuring 6,25% 6,52%  
Spot-bezettingsgraad van vastgoed beschikbaar voor verhuring 94,05% 94,44%  
Gewogen gemiddelde duur van de lopende huurovereenkomsten tot de volgende vervaldag 7,11 jaar(a) 7,31 jaar  
Gewogen gemiddelde duur van de lopende huurovereenkomsten tot de laatste vervaldag 7,72 jaar 7,88 jaar  
Omslagpercentage van vastgoed beschikbaar voor verhuring -11,15%(b) -10,78%  
EPRA Vacancy Rate(c) 5,61% 5,43%  
EPRA Net Initial Yield (NIY) 5,58% 5, 82%  
EPRA Topped-up NIY 5,74% 5,97%  

Financiële kerncijfers (op 30.06.2018)

30.06.2018 31.12.2017  
Aantal uitgegeven aandelen 25 579 214 25 579 214  
Gemiddeld aantal aandelen gedurende de periode 25 579 214 23 692 223  
Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders (in miljoen €) 1 464,24 1 448,50  
Intrinsieke waarde (in € per aandeel)  57,28 56,63  
EPRA NAV(d) (in € per aandeel) 57,71 57,03  
EPRA NNNAV(d) (in € per aandeel) 56,89 56,35  
EPRA Like-for-Like Net Rental Growth(e) (in %) 2,81% 2,82%  
Nettoresultaat (in € per aandeel) 1,51 5,32  
EPRA earnings (in € per aandeel) 1,91 3,74  
Gemiddelde (geannualiseerd) financieringskost(f) (in %) 1,97% 2,08%  
Gewogen gemiddelde duur van de schuld (in jaren) 4,76 4,73  
Schuldratio volgens het Koninklijk Besluit (in %) 44,31% 41,62%  
Loan-to-value(g) (in %) 42,16% 39,61%  
Return op eigen vermogen(h) (in € per aandeel) 3,15 5,33  
Return op eigen vermogen(h) (in %) 5,61% 9,85%  

Kerncijfers van het aandeel (op 30.06.2018)

30.06.2018
(6 maanden)
31.12.2017
(12 maanden)
30.06.2017 
( 6 maanden)
Aantal uitgegeven aandelen 25 579 214 25 579 214 25 579 214 
Gemiddeld aantal aandelen over de periode 25 579 214 25 579 214 23 692 223
Hoogste koers (in €) 54,60 55,74 54,12
Laagste koers (in €) 51,50 50,31 50,31
Slotkoers (in €) 52,80 53,55 52,06
Aantal verwerkte aandelen(i) 6 348 531 15 277 286 9 050 262
Dagelijks gemiddeld volume(i) 52 037 59 911 71 262
Velociteit van de free float(i) 33% 79% 47%
Uitkeringspercentage (ten opzichte van de EPRA earnings) - 92% -
Brutodividend(j) (in € per aandeel) - 3,45 -
Brutorendement(k) 6.53% 6,44% 6,63%
Return op koers(l) 8,28% 6,98% -3,36%

Milieu-kerncijfers(m) (op 31.12.2017)

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015
Gas | Genormaliseerd direct energieverbruik (kWh/m²) 64,48 66,64 71,68
Elektriciteit | Indirect energieverbruik      
 - Gemeenschappelijk verbruik (kWh/m²) 32,50 36,72 36,13
 - Privatief verbruik (kWh/m²) 43,33 44,19 44,44
Water | Verbruik (l/m²) 254 266 266
CO2 | Directe en indirecte energie-uitstoot (kg CO2e/m²) 14,21 15,83 16,62

(a) Zonder het gebouw WTC 2, zou de gewogen gemiddelde duur van de huurovereenkomsten tot hun volgende vervaldag 7,88 jaar bedragen op 30 juni 2018.
(b) Zonder het gebouw WTC 2, zou het omslagpercentage -5,83% bedragen op 30 juni 2018.
(c) De beschikbaarheidsgraad van het vastgoed beschikbaar voor verhuring.
(d) Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve Bijlage 2 van het Halfjaarlijks Financieel Verslag 2018 te raadplegen.
(e) Evolutie van de huurinkomsten min vastgoedkosten op gelijkblijvende perimeter, berekend op basis van de “ EPRA Best Practices Recommendations".
(f) Marge en indekkingskosten inbegrepen. Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve Bijlage 2 van het Halfjaarlijks Financieel Verslag 2018 te raadplegen.
(g) Loan-to-value (“LTV”): [(nominale financiële schuld – kasstroom)/reële waarde van de portefeuille]. Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve Bijlage 2 van het Halfjaarlijks Financieel Verslag 2018 te raadplegen.
(h) Berekend over een periode van 12 maanden, eindigend op de afsluiting van het halfjaar en rekening houdend met de herinvestering van het brutodividend, desgevallend met de deelname aan de kapitaalverhoging. Dit is een Alternative Performance Measure. Voor meer informatie, gelieve Bijlage 2 van dit Verslag te raadplegen.
(i) Bron: Kempen & Co. Op basis van de handel op alle platforms.
(j) Onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% vanaf januari 2017 (komende van 27%).
(k) Brutodividend gedeeld door de slotkoers.
(l) Berekend over een periode van 12 maanden, eindigend op de afsluiting van het boekjaar, rekening houdend met de herinvestering van het brutodividend, desgevallend met de deelname aan het keuzedividend en desgevallend met de deelname aan de kapitaalverhoging.
(m) Voor meer informatie, gelieve de Methodologie te raadplegen in Bijlage IV van het Jaarlijks Financieel Verslag 2017.