2015

​​Befimmo viert haar 20-jarig bestaan

Acquisitie van het Gateway-project, verhuurd voor 18 jaar aan Deloitte

  • Reële waarde van de portefeuille op 31 december 2015: 2.388 miljoen €
2013

Integratie van het Property Management

Verwerving en fusie van de NV Blue Tower (eigenaar van het gebouw Blue Tower gelegen in de Louizawijk te Brussel) en private plaatsing van 637.371 aandelen

Inbreng in natura van het gebouw AMCA door AXA Belgium NV en uitgifte van 2.037.037 aandelen

ISO 14001 hercertificatie van het Milieumanagementsysteem (MMS)

Opmaak van de materialiteitsmatrix van Befimmo met het oog op een voortdurende verbetering van de positionering als verantwoordelijke vennootschap en eigenaar

  • Reële waarde van de portefeuille op 31 december 2013: 2.184,1 miljoen €
2012

Begin van de bouwwerken van het nieuwe Financiecentrum, Paradis-Toren, in Luik

US Private Placement (USPP) voor een bedrag van 150 miljoen € en programma voor de inkoop van eigen aandelen

Omvorming van Befimmo CommVA in een Naamloze Vennootschap

Eerste BREEAM Post Construction en In-Use certificatie

  • Reële waarde van de portefeuille op 31 december 2012: 1.968,6 miljoen €
2011

Overname van de aandelen van de NV Ringcenter (Pavilion)

Uitgifte van obligatieleningen voor 272 miljoen €

Eerste EPB-certificatie (EnergiePrestatie en Binnenklimaat)

  • Reële waarde van de portefeuille op 31 december 2011: 1.971,3 miljoen €