Raad van Bestuur

Uit de samenstelling van de Raad van Bestuur spreekt een drieledige onafhankelijkheid.

  • de Raad telt minstens drie Onafhankelijke Bestuurders in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en van de Belgische Corporate Governance Code;
  • de Raad telt een meerderheid Niet-Uitvoerende Bestuurders;
  • de Raad telt een meerderheid Bestuurders die geen banden hebben met de aandeelhouders.

    De Bestuurders worden benoemd voor hoogstens vier jaar en zijn herkiesbaar.

Download het intern reglement van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Befimmo bestaat uit 10 Bestuurders.

Vincent Querton
Chairman

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Jean-Philip Vroninks
Jean-Philip Vroninks
Managing Director

Gedelegeerd bestuurder

Wim Aurousseau

Bestuurder verbonden aan een aandeelhouder

Anne-Marie Baeyaert

Onafhankelijk Bestuurder

Benoît De Blieck
Benoît De Blieck

Niet-uitvoerend Bestuurder


 

Kurt De Schepper

Bestuurder verbonden aan een aandeelhouder

Alain Devos

Niet-uitvoerend Bestuurder

Etienne Dewulf

Onafhankelijk Bestuurder

Sophie Goblet

Onafhankelijk Bestuurder

Sophie Malarme-Lecloux

Onafhankelijk Bestuurder