Corporate governance.

Befimmo past de Belgische Corporate Governance Code toe, die haar referentiecode is, en besteedt bijzondere aandacht aan de evoluties op dit gebied.

Raad van Bestuur

Uit de samenstelling van de Raad van Bestuur spreekt een drieledige onafhankelijkheid.

  • de Raad telt minstens drie Onafhankelijke Bestuurders in de zin van het Wetboek van Vennootschappen en van de Belgische Corporate Governance Code;
  • de Raad telt een meerderheid Niet-Uitvoerende Bestuurders;
  • de Raad telt een meerderheid Bestuurders die geen banden hebben met de aandeelhouders.

    De Bestuurders worden benoemd voor hoogstens vier jaar en zijn herkiesbaar.

Download het intern reglement van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Befimmo bestaat uit 10 Bestuurders.

Alain Devos
Chairman

Voorzitter van de Raad van Bestuur van Befimmo NV

Niet-uitvoerend Bestuurder

Benoît De Blieck
Managing Director

Uitvoerend Bestuurder van Befimmo NV

Wim Aurousseau
Director

Niet-uitvoerend Bestuurder van Befimmo NV

Onafhankelijk

Anne-Marie Baeyaert
Director

Niet-uitvoerend Bestuurder van Befimmo NV

Onafhankelijk

Kurt De Schepper
Director

Niet-uitvoerend Bestuurder van Befimmo NV, verbonden aan een aandeelhouder

Hugues Delpire
Director

Niet-uitvoerend Bestuurder van Befimmo NV

Onafhankelijk

Etienne Dewulf
Director

Niet-uitvoerend Bestuurder van Befimmo NV

Onafhankelijk

Sophie Goblet
Director

Niet-uitvoerend Bestuurder van Befimmo NV

Onafhankelijk

Benoît Godts
Director

Gedelegeerd bestuurder van AG Real Estate Group Asset Management NV

Niet-uitvoerend Bestuurder van Befimmo NV, verbonden aan een aandeelhouder

Sophie Malarme-Lecloux
Director

Niet-uitvoerend Bestuurder van Befimmo NV

Onafhankelijk