Corporate governance.

Befimmo past de Belgische Corporate Governance Code toe, die haar referentiecode is, en besteedt bijzondere aandacht aan de evoluties op dit gebied.

Directiecomité

In het kader van de strategie en het algemeen beleid die door de Raad van Bestuur bepaald werden, verzekert het Directiecomité de effectieve leiding en het beheer van de operationele activiteiten van de Vennootschap.

Het Directiecomité heeft volgende rol:

  • voorstellen doen aan de Raad van Bestuur op het gebied van strategie en algemeen beleid;
  • de strategie uitvoeren die de Raad van Bestuur heeft uitgestippeld, met inbegrip van de beslissingen om zakelijke rechten op vastgoed of aandelen van Vastgoedmaatschappijen te verwerven of over te dragen;
  • instaan voor het operationeel beheer van de onderneming en daar verslag over uitbrengen aan de Raad van Bestuur. 

Het Directiecomité is samengesteld uit vier leden: de heer Benoît De Blieck, Chief Executive Officer ("CEO"), de heer Laurent Carlier, Chief Financial Officer (“CFO”), mevrouw Martine Rorif, Chief Operating Officer, (“COO”) en mevrouw Aminata Kaké, General Counsel & Secretary General (“GC&S”), die eveneens het statuut van Effectieve Bedrijfsleider hebben, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen.

Het Directiecomité stuurt een team van 70 personen aan (op 31 december 2016).

Download het intern reglement van het Directiecomité

Benoit De Blieck

Chief Executive Officer

Laurent Carlier

Chief Financial Officer

Martine Rorif

Chief Operating Officer

Aminata Kaké

General Counsel and Secretary General