Wereldklimaatdag: Befimmo engageert zich tegen de opwarming van de aarde

8 december 2020
Vandaag is het Wereldklimaatdag. Befimmo is zich bewust van haar impact en de urgentie om actie te ondernemen en zet zich al enkele jaren in tegen de opwarming van de aarde.

Vandaag is het Wereldklimaatdag. Befimmo is zich bewust van haar impact en de urgentie om actie te ondernemen en zet zich al enkele jaren in tegen de opwarming van de aarde.  Met dit in het achterhoofd, heeft Befimmo zich in oktober 2020 aangesloten tot de “Belgian Alliance for Climate Action”.

Bij Befimmo zijn we ervan overtuigd dat het onze verantwoordelijkheid is als organisatie om ambitieuzere klimaatmaatregelen na te streven. We werken hier al vele jaren aan en zijn ervan overtuigd dat alleen door samen te werken met andere bedrijven we de stap kunnen zetten naar een meer verantwoordelijke en klimaatneutrale samenleving.” - Frédéric Tourné, Head of Environmental Management.

Jaar na jaar werkt Befimmo aan de vermindering van haar ecologische voetafdruk. Daarom is zij trots op het behalen van een CDP-score van “A-leadership” voor het jaar 2020. Van een "C - Awareness" score in 2019 naar een "A - Leadership" in 2020, toont deze erkenning het effect van de door Befimmo geïmplementeerde strategie aan. Meer bepaald heeft het bedrijf zichzelf doelstellingen opgelegd rond verschillende strategische assen:

  • Befimmo heeft doelstellingen vastgelegd voor de vermindering van haar COe2-uitstoot in overeenstemming met de akkoorden van Parijs, op basis van de methodologie voorgesteld door het “Science Based Targets Initiative” (SBTi). Dit draagt bij tot het beperken van de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde tot onder de 2°C. Er zijn langetermijndoelstellingen gedefinieerd, waarbij rekening is gehouden met de vooruitzichten voor renovatie, verbouwing en/of verkoop van activa in de portefeuille.
  • Befimmo besteedt bijzondere aandacht aan circulariteit volgens wat Befimmo de 4R-benadering noemt: REUSE: maximaal hergebruik van materialen ter plaatse of op andere projecten. REVIVE: verbetering van de bestaande structuur en omgeving. RECYCLE: wanneer het niet mogelijk is om te hergebruiken, zorgen we ervoor dat ze worden omgevormd voor andere doeleinden. RETHINK: ecologisch ontwerp en gebruik van milieuvriendelijke materialen.
  • Befimmo besteedt als verantwoordelijke eigenaar van een grote portefeuille, in elk van de projecten die ze ontwikkelt, bijzondere aandacht aan de integratie van waterrecuperatiesystemen, de opsporing van lekken en de implementatie van apparaten met een laag verbruik.

Wilt u meer weten over de concrete acties die Befimmo heeft ondernomen om de opwarming van de aarde tegen te gaan? Neem dan zeker een kijkje op de daarvoor bestemde pagina op onze website of lees meer in ons jaarverslag.