Actieplan Befimmo

6 augustus 2020

Bij Befimmo geloven we dat de motor van innovatie het team is! Het volledige team betrekken bij de verschillende innovatieprocessen en de dagelijkse werking van het bedrijf, is dan ook essentieel voor de toekomst.

Sinds 2017 werkt Befimmo samen met haar medewerkers aan de ontwikkeling van een stappenplan waarbij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen integraal deel uitmaakt van haar bedrijfsstrategie. Befimmo heeft de principes van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid volledig geïntegreerd in haar beleid door vooruit te lopen op economische, maatschappelijke en milieu-evoluties. Binnen dit stappenplan werd eveneens het actieplan van Befimmo onder de loep genomen. In dit plan worden jaarlijks acties en doelstellingen bepaald met als doel deze door een gezamenlijke inspanning van de leden van het team te behalen. Ook in 2019 werd ons actieplan herzien en geoptimaliseerd.

Om het hele Befimmo-team in dit actieplan te integreren, werden verschillende vergaderingen en workshops gepland over het jaar met alle departementen. Volgend op deze sessies, werden nieuwe kernindicatoren ingevoerd, bepaalde bestaande indicatoren werden behouden of bijgewerkt. Deze verschillende kernindicatoren zijn verbonden aan de 6 strategische krachtlijnen (https://www.befimmo.be/nl/mvo/strategische-krachtlijnen) van de Vennootschap. Zij zorgen ervoor dat onze activiteiten en onze initiatieven in een duidelijk strategisch kader worden gestructureerd waardoor we onze acties kunnen toespitsen op de meest relevante uitdagingen. Ook verschillende MVO-standaarden (zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, GRI of EPRA) worden gebruikt als referentiekader voor dit actieplan.

Dit actieplan is een perfect voorbeeld van een transversaal samenwerkingsproject dat het hele Befimmo-team betrekt. Het hoofddoel is om, als team, alle doelstellingen verbonden aan de kernindicatoren te halen.

Bent u benieuwd naar ons actieplan? Aarzel dan niet en raadpleeg het hier.