MVO.

Op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, heeft het hele team zich georganiseerd om te handelen rond de belangrijkste maatschappelijke kwesties op ons werkgebied. Dit leidde tot de bepaling van de strategische doelstellingen ter zake: de integratie in de stad, de werkwereld, de voorbeeldrol, de mobiliteit, de dialoog, en het gebruik van hulpbronnen. Bij deze aanpak hoort een doelgericht streven naar innovatie, om zo vooruit te lopen op de behoeften en verwachtingen van onze huurders en gebruikers.

Benoît De Blieck, CEO

Download het MVO-Beleid

Uitdagingen en Strategische krachtlijnen

Na de opstelling van een lijst van 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstelingen (SDG’s) door de Verenigde Naties, werd een analyse uitgevoerd die duidelijk moest maken op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of een negatieve invloed konden hebben. Deze analyse kaderde in het proces om haar MVO-beleid voortdurend te verbeteren. Ze maakte het mogelijk om de lijst van relevante bestaande uitdagingen uit te breiden en legt de klemtoon op 15 van de 17 doorslaggevende doelstellingen.

Strategische krachtlijnen

Onze strategie