Verantwoordelijk zijn

Befimmo moet een voorbeeld zijn voor anderen en verantwoordelijk handelen inzake milieu, maatschappelijke en governance kwesties.

Milieucriteria

  • De strijd aangaan tegen de klimaatverandering en de impact ervan 
  • Circulair bouwen – Rationeel gebruik maken van water 
  • De druk op biodiversiteit verlichten 
  • Duurzame aankooppraktijken bevorderen 
  • De milieu-impact van het team verlagen

Maatschappelijke criteria

  • Zorg dragen voor ons team en de gemeenschappen waarin we actief zijn

Governance-criteria

  • Ethisch gedrag 
  • Transparante communicatie
     

RAADPLEEG ONS DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2020