MVO.

Op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, heeft het hele team zich georganiseerd om te handelen rond de belangrijkste maatschappelijke kwesties op ons werkgebied, en leidde tot de bepaling van onze strategische doelstellingen. Bij deze aanpak hoort een doelgericht streven naar innovatie, om zo vooruit te lopen op de behoeften en verwachtingen van onze huurders en gebruikers.

Benoît De Blieck, CEO

Download het MVO-Beleid

De mobiliteit

Brussel behoort tot de drukste steden ter wereld. Volgens de “Traffic Index” staat Brussel achtste in de ranglijst van Europese steden met de meeste verkeersopstoppingen. Het nooit aflatend autoverkeer heeft een impact op de luchtkwaliteit en zelfs op de levenskwaliteit in de stad. Twee derde van die drukte is te wijten aan het gebruik van de wagen voor woon-werkverplaatsingen.

Bijna het hele vastgoedpark van Befimmo ligt in de stad. Dus hebben de betrokken partijen aangegeven dat ze van Befimmo ook oplossingen verwachten voor een vlottere en tegelijk milieuvriendelijke mobiliteit om en rond haar gebouwen. Binnen de limieten van de infrastructuren en het bestaande aanbod in het openbaar vervoer, wil Befimmo de maatschappelijke impact van het autogebruik voor het woon-werkverkeer van de gebruikers van het gebouw en van haar medewerkers verminderen.

Doelstelling

Befimmo hanteert haar beleid verder om het team te sensibiliseren, nieuwe oplossingen te testen en mobiliteitsoplossingen geleidelijk in te voeren in haar diensten die ze de gebruikers van gebouwen uit de portefeuille aanbiedt.