MVO.

Op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, heeft het hele team zich georganiseerd om te handelen rond de belangrijkste maatschappelijke kwesties op ons werkgebied, en leidde tot de bepaling van onze strategische doelstellingen. Bij deze aanpak hoort een doelgericht streven naar innovatie, om zo vooruit te lopen op de behoeften en verwachtingen van onze huurders en gebruikers.

Benoît De Blieck, CEO

Download het MVO-Beleid

De integratie in de stad

Elk gebouw maakt deel uit van een gemeenschap, van een omgeving. Befimmo wil graag dat dit harmonieus kan voor haar hele portefeuille, zodat elk gebouw past in de wijk waar het gevestigd is, zowel architecturaal als door de gedeelde diensten die er worden aangeboden en de activiteiten die er plaatsvinden. 

In deze context bevestigt Befimmo opnieuw dat ze wil beantwoorden aan de verwachtingen van haar gebruikers enerzijds, met het aanbod van een omgeving die openstaat voor multifunctionaliteit, met evolutieve werkruimtes en met bedrijfsnetwerken, en anderzijds van de externe gemeenschap, door gebouwen te ontwerpen met een venster op de stad, om zo bij te dragen tot de veiligheid, maar ook om ruimtes op te waarderen die normaal maar weinig gebruikt worden, zoals daken, grote inkomhallen, enz. 

De Vennootschap is ook op zoek naar een efficiënt en duurzaam gebruik van de stedelijke omgeving. De uitdagingen voor Befimmo zijn ook om de weinig gebruikte ruimtes op te waarderen en ze nieuwe functies toe te eigenen, meer ruimte laten voor groene zones en ontspanningsruimtes, en om klassieke ruimtes om te vormen tot inspirerende ruimtes.

Befimmo beseft dat ze in haar aanpak soms beperkt wordt door de stedenbouwkundige regelgeving, de ligging van bepaalde bestaande gebouwen of ook de specifieke beperkende kenmerken van een gebouw, enz. In dat kader blijft ze een verantwoordelijke stedelijke evolutie nastreven.

Doelstelling

De doelstelling van Befimmo is een nieuwe visie te hebben voor haar renovatie- en/of bouwprojecten. Ze gelooft vast dat deze geïntegreerd moeten worden als elementen van een menselijk en duurzaam ecosysteem. Daarom zal ze het oor blijven te luisteren leggen bij de betrokken partijen die actief zijn in de buurt van deze projecten.