MVO.

Op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, heeft het hele team zich georganiseerd om te handelen rond de belangrijkste maatschappelijke kwesties op ons werkgebied, en leidde tot de bepaling van onze strategische doelstellingen. Bij deze aanpak hoort een doelgericht streven naar innovatie, om zo vooruit te lopen op de behoeften en verwachtingen van onze huurders en gebruikers.

Benoît De Blieck, CEO

Download het MVO-Beleid

MVO bij Befimmo

Befimmo heeft de principes van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid volledig geïntegreerd in haar strategie en dagelijkse werking door vooruit te lopen op de economische, maatschappelijke en milieu-evoluties.

Ze heeft in de loop der jaren een strategie inzake Maatschappelijke Verantwoordelijkheid opgebouwd, gebaseerd op de thema’s die zowel voor Befimmo als voor haar betrokken partijen als materieel worden beschouwd.

In deze context heeft de Vennootschap zich afgestemd op de meest ambitieuze referentie-instrumenten en -kaders in termen van duurzame ontwikkeling. Hiervoor heeft de Vennootschap concrete doelstellingen vastgesteld en heeft ze gedragscodes en overeenkomsten ondertekend om zich op milieu-, sociaal en governancevlak te engageren.

Befimmo ondertekende in 2015 het Bericht van de Belgische betrokken partijen die de COP21 ondersteunen, i.e. de Conferentie over Klimaatverandering van de Verenigde Naties in Parijs, en engageert zich zo om bij te dragen tot het beperken van de temperatuurstijging tot 2°C tegen 2100.

Bovendien ondersteunt Befimmo sinds 2016 de tien principes van de UN Global Compact die betrekking hebben op de rechten van de Mens, de internationale arbeidsnormen, de milieubescherming en de strijd tegen corruptie.
De Vennootschap uit zo haar wil om die principes te integreren in haar strategie, haar cultuur, haar dagelijkse activiteiten, en ze te doen groeien in haar invloedssfeer.

Tot slot integreerde Befimmo in 2017 15 van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties in haar strategie dankzij een grondige analyse van de 169 subdoelen van de SDG's.