MVO.

Op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, heeft het hele team zich georganiseerd om te handelen rond de belangrijkste maatschappelijke kwesties op ons werkgebied. Dit leidde tot de bepaling van de strategische doelstellingen ter zake: de integratie in de stad, de werkwereld, de voorbeeldrol, de mobiliteit, de dialoog, en het gebruik van hulpbronnen. Bij deze aanpak hoort een doelgericht streven naar innovatie, om zo vooruit te lopen op de behoeften en verwachtingen van onze huurders en gebruikers.

Benoît De Blieck, CEO

Download het MVO-Beleid

MVO bij Befimmo

Befimmo heeft de principes van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid volledig opgenomen in haar strategie en vertaald in haar dagelijkse werkwijze, zowel op maatschappelijk, als op economisch en milieuvlak.

In de loop der jaren werkte ze een strategie in Maatschappelijke Verantwoordelijkheid uit, die gericht is op de thema’s die als materieel worden beschouwd voor Befimmo en ook voor haar betrokken partijen.

Download het samengestelde MVO-Verslag