MVO.

Op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, heeft het hele team zich georganiseerd om te handelen rond de belangrijkste maatschappelijke kwesties op ons werkgebied, en leidde tot de bepaling van onze strategische doelstellingen. Bij deze aanpak hoort een doelgericht streven naar innovatie, om zo vooruit te lopen op de behoeften en verwachtingen van onze huurders en gebruikers.

Benoît De Blieck, CEO

Download het MVO-Beleid

Bevoorradingsketen

Befimmo heeft de principes van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid centraal gesteld in haar strategie en vertaald in haar dagelijkse werking, zoals beschreven staat in het MVO-beleid.

Befimmo is vastberaden om deze MVO-aanpak nog meer te integreren in haar bevoorradingsketen, waarvan haar leveranciers integraal deel van uitmaken. Hiervoor heeft Befimmo een Charter voor Verantwoordelijke Aankopen opgesteld en doorgegeven aan haar leveranciers om zo haar verwachtingen op het vlak van de verbintenis duidelijk te maken. Elke leverancier wordt verzocht het charter te lezen en te aanvaarden.

Charter voor Verantwoordelijke Aankopen

Haar bevoorradingsketen wordt beïnvloed door:

  • inkomende stromen van bouw- en kantoormateriaal. De impact van deze stromen wordt beheerd door maatschappelijke en milieucriteria die geïntegreerd zijn in de kwaliteitsmatrix. Dit intern referentiedocument herneemt de minimum technische vereisten van Befimmo;
  • uitgaande stromen van gebruikt materiaal en afval. Het doel is om in haar vastgoedprojecten een logica van kringloopeconomie in te bouwen, zodat het afval als hulpbron wordt beschouwd.

Voor bijkomende informatie, zie fiche Gebruik van de hulpbronnen