MVO.

Op basis van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, heeft het hele team zich georganiseerd om te handelen rond de belangrijkste maatschappelijke kwesties op ons werkgebied, en leidde tot de bepaling van onze strategische doelstellingen. Bij deze aanpak hoort een doelgericht streven naar innovatie, om zo vooruit te lopen op de behoeften en verwachtingen van onze huurders en gebruikers.

Benoît De Blieck, CEO

Download het MVO-Beleid

Betrokken partijen

Na de opstelling van een lijst van 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstelingen (SDG’s) door de Verenigde Naties, werd een analyse uitgevoerd die duidelijk moest maken op welke uitdagingen de activiteiten van Befimmo een positieve of een negatieve invloed konden hebben.

Vervolgens werden deze uitdagingen afgetoetst bij een panel van deskundigen (uit de academische wereld, de politiek, het vastgoed, enz.), externe betrokken partijen, de medewerkers, enz., ontmoet tijdens workshops of individuele gesprekken.

Er werden inspirerende reizen georganiseerd voor het vastgoedteam, om meer inzicht te krijgen in deze uitdagingen en zich open te stellen voor innovatieve realisaties.

Daarnaast zet Befimmo haar proces van geregelde dialoog met alle interne en externe betrokken partijen verder. Ze blijft, streven naar het evenwicht tussen al hun specifieke verwachtingen en de uitdagingen waarmee ze geregeld wordt geconfronteerd.

Fiche Dialoog

Om nog meer rechtstreeks in contact te kunnen komen met de betrokken partijen, hebben deze de mogelijkheid om de aanpak in Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Befimmo te beoordelen, opmerkingen te maken of suggesties te doen. Dit kan per mail aan e.delacroix@befimmo.be.