Transparantieverklaringen

De Vennootschap voorziet een statutaire aangiftedrempel van 3% voor de toepassing van de wettelijke regels in verband met de bekendmaking van de belangrijkste deelnemingen in de emittenten waarvan de aandelen toegelaten zijn voor verhandeling op een gereglementeerde markt. Daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan.

Elke over- of onderschrijding van deze drempels moet aan Befimmo en de FSMA meegedeeld worden. Gelieve de pagina Aandeelhouderschap op de website van de FSMA te raadplegen voor bijkomende informatie aangaande dit onderwerp.