Vooruitzichten

De gevolgen van de COVID-19-pandemie maken de vooruitzichten voor de EPRA earnings op drie jaar, die in het Jaarlijks Financieel Verslag 2019 gepubliceerd werden, onzeker door objectieve factoren zoals de voorspelbare vertraging in de oplevering van de lopende projecten, de volatiliteit op de financiële markten of een mogelijke vertraging op de huurmarkt en in coworking. In een context van mogelijke aanpassingen aan de prijzen- en tijdbenchmarks, besliste de Raad van Bestuur van Befimmo om de gepubliceerde EPRA earnings vooruitzichten in te trekken en later een herzien dividendbeleid voor te leggen. De te verwachten vertragingen in bouwwerken en/of de verhuur van beschikbare ruimtes zouden maar een beperkt effect moeten hebben in 2020, terwijl de financiële lasten omzeggens veilig gesteld zijn over het boekjaar. Bij gelijke perimeter en op basis van de bekende elementen op de publicatiedatum van dit bericht, zou de verwachte EPRA earnings voor het boekjaar 2020 dus maar vrij weinig beïnvloed moeten worden. Deze zou rond 2,70 € per aandeel moeten liggen (tegen oorspronkelijk 2,88 € per aandeel). De evolutie op langere termijn van de economie blijft vandaag zeer onzeker. Gezien deze onzekerheden en uit voorzichtigheid, is Befimmo van plan om voor het boekjaar 2020 het dividend op het reglementair niveau te plaatsen, of dus minimaal 80% van de som van het gecorrigeerd resultaat en de nettomeerwaarden op realisatie van vastgoed, niet vrijgesteld van de uitkeringsplicht, verminderd met de nettovermindering van de schuld van de Vennootschap tijdens het boekjaar, zoals blijkt uit de statutaire rekeningen.