Vooruitzichten

(in duizend €) Gerealiseerd    Vooruitzichten  
  2017 2018 2019 2020
Huurinkomsten 143 161 144 714 136 751 137 992
Met verhuur verbonden kosten - 729 - 770 - 489 - 492
Nettohuurresultaat 142 431 143 943 136 262 137 500
Nettovastgoedkosten -11 932 -12 700 -13 016 -13 926
Operationeel vastgoedresultaat 130 499 131 243 123 245 123 574
Algemene kosten van de Vennootschap -12 199 -12 891 -13 199 -13 736
Andere operationele opbrengsten en kosten (zonder goodwill impairment) -1 252 -1 903 -2 101 -2 787
Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille 117 048 116 450 107 946 107 051
Financieel resultaat (zonder de variatie van de reële waarde van de financiële activa en verplichtingen en close-out costs) -19 750 -22 137 -22 264 -24 278
Belastingen -1 642 -1 281 -1 301 -1 320
EPRA earnings 95 657 93 031 84 381 81 453
EPRA earnings (in € per aandeel) 3,74 3,64 3,26 3,12
         
Gemiddeld aantal aandelen 25 579 214 25 590 782 25 855 514 26 122 985

(a) Dit is een Alternative Performance Measure.