Vooruitzichten

Aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 27 april 2021, die moet beslissen over de goedkeuring van de rekeningen over het boekjaar 2020, zal worden voorgesteld een dividendsaldo van € 0,57 bruto per aandeel niet aangehouden door de groep uit te keren. Dit dividendsaldo zal het voorschot op dividend aanvullen en zal het totale dividend over het boekjaar op € 2,25 bruto per aandeel niet aangehouden door de groep brengen, wat een rendement op beurskoers van 6,2% betekent.

EPRA earnings- en dividendprognose voor 2021

Voor 2021 worden de EPRA earnings (geconsolideerd, groepsaandeel) geraamd op € 2,10 per aandeel.

Als alles voor het overige gelijk blijft, voorzien we een brutodividend in overeenstemming met de hierboven meegedeelde dividendstrategie (minstens 80% van EPRA earnings, in voorkomend geval aangevuld met tijdens het boekjaar gerealiseerde meerwaarden in het kader van haar beleid van rotatie van activa). Dit zou kunnen betaald worden met een voorschot op dividend in december 2021 en een dividendsaldo in mei 2022.

EPRA earnings- en dividendprognose na 2021

Befimmo zit op schema voor EPRA earnings groei. Op basis van het huidige plan zou de EPRA earnings moeten stijgen tot een niveau tussen € 3 en € 3,20 per aandeel tegen 2025.

Befimmo zal een dividend in overeenstemming met het eerder meegedeelde dividendbeleid. In de daaropvolgende jaren zal het dividend afhangen van het economisch klimaat, van de investeringskansen die de Vennootschap zal verwezenlijken en van de successen die ze zal boeken met de uitvoering van de projecten en de ontwikkeling van de coworkingactiviteit, terwijl ze tegelijk blijft genieten van de stabiele inkomsten dankzij het defensieve karakter van haar vastgoedpatrimonium.