Schuldinformatie

In de huidige context zal Befimmo ervoor zorgen een LTV-ratio van ±45% niet te overschrijden.

Op 31 december 2020

  • 36,82 % LOAN-TO-VALUE

  • 40,8 % SCHULDRATIO

  • 4,9 jaar GEWOGEN GEMIDDELDE DUUR VAN DE SCHULD

  • 2,0 % GEMIDDELDE GEANNUALISEERDE FINANCIERINGSKOST

  • 1.461 miljoen  BEVESTIGDE FINANCIERINGEN

  • 96,6 % SCHULDEN MET VASTE RENTEVOETEN (INCLUSIEF IRS)

 

Financiële rating

Het ratingbureau Standard & Poor’s bevestigde op 1 juli 2020 de rating BBB/stabiel vooruitzicht voor de langetermijnschuld van Befimmo en de rating A-2 voor de kortetermijnschuld.

Standard & Poor's

Verslagen Standard & Poor's