Schuldinformatie

In de huidige context zal Befimmo ervoor zorgen een LTV-ratio van ±45% niet te overschrijden.

Op 31 december 2020

  • 36,82 % LOAN-TO-VALUE

  • 40,8 % SCHULDRATIO

  • 4,9 jaar GEWOGEN GEMIDDELDE DUUR VAN DE SCHULD

  • 2,0 % GEMIDDELDE GEANNUALISEERDE FINANCIERINGSKOST

  • 1.461 miljoen  BEVESTIGDE FINANCIERINGEN

  • 96,6 % SCHULDEN MET VASTE RENTEVOETEN (INCLUSIEF IRS)

 

Green Finance Framework

Befimmo kondigt de implementatie aan van haar “Green Finance Framework” ter ondersteuning van haar sterk engagement voor ESG. Het framework is een natuurlijke en logische uitbreiding van alle duurzaamheids- en milieuacties die de Vennootschap onderneemt. 

In het kader van dit framework kan Befimmo, of een van haar dochterondernemingen, groene obligaties, groene private plaatsingen of groene bankfinanciering uitgeven om haar duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Op die manier verankert Befimmo duurzaamheid in haar financieringsactiviteiten.

Green Finance Framework

Second Party Opinion 

Financiële rating

Het ratingbureau Standard & Poor’s bevestigde op 1 juli 2020 de rating BBB/stabiel vooruitzicht voor de langetermijnschuld van Befimmo en de rating A-2 voor de kortetermijnschuld.

Standard & Poor's

Verslagen Standard & Poor's