Resultatenrekening

 

(in duizend €) 31.12.19 31.12.2018
I. (+) Huurinkomsten 142 437 144 067
III. (+/-) Met verhuur verbonden kosten - 514 - 501
NETTOHUURRESULTAAT 141 924 143 566
IV. (+) Recuperatie van vastgoedkosten 14 992 9 771
V. (+) Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 24 300 30 852
VII. (-) Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen -29 752 -29 068
VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 536  716
VASTGOEDRESULTAAT 152 000 155 837
IX. (-) Technische kosten -17 055 -12 160
X. (-) Commerciële kosten -1 476 - 1 998
XI. (-) Kosten en taksen voor niet-verhuurde gebouwen -2 268 -2 723
XII. (-) Beheerkosten vastgoed -2 642 -2 618
XIII. (-) Andere vastgoedkosten -5 308 -6 360
(+/-) Vastgoedkosten -28 749 -25 858
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 123 251 129 978
XIV. (-) Algemene kosten van de Vennootschap -16 504 -14 282
XV. (+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten -1 028 - 477
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 105 719 115 249
XVI. (+/-) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 12 961 343
XVIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 110 113 -5 514
OPERATIONEEL RESULTAAT 228 793 110 078
XX. (+) Financiële inkomsten  782  889
XXI. (-) Netto interestkosten -19 117 -18 911
XXII. (-) Andere financiële kosten -4 933 -2 522
XXIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -25 539 -5 901
(+/-) Financieel resultaat -48 807 -26 446
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 179 986 83 632
XXV. (-)Vennootschapsbelasting -1 228 - 785
(+/-) Belastingen -1 228 - 785
NETTORESULTAAT 178 757 82 847
NETTORESULTAAT (groepsaandeel) 178 463 82 847
MINDERHEIDSBELANGEN 294  
GEWOON EN VERWATERD NETTORESULTAAT (in € per aandeel) 6,95 3,24
     
Overige onderdelen van het totaalresultaat - actuariële winsten en verliezen
- pensioentoezeggingen
-1 585  111
TOTAALRESULTAAT 177 172 82 958
TOTAALRESULTAAT (groepsaandeel) 176 878 82 958
MINDERHEIDSBELANGEN 294