Resultatenrekening

  30.06.18 30.06.2017
I. (+) Huurinkomsten 71 667 72 194
III. (+/-) Met verhuur verbonden kosten - 128 - 201
NETTOHUURRESULTAAT 71 539 71 994
IV. (+) Recuperatie van vastgoedkosten 6 244 2 613
V. (+) Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 25 277 26 106
VII. (-) Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen -24 403 -25 149
VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven  552 1 543
VASTGOEDRESULTAAT 79 208 77 107
IX. (-) Technische kosten -5 900 -4 540
X. (-) Commerciële kosten - 385 - 317
XI. (-) Kosten en taksen voor niet-verhuurde gebouwen -1 866 -1 936
XII. (-) Beheerkosten vastgoed -1 428 -1 496
XIII. (-) Andere vastgoedkosten -3 435 -2 141
(+/-) Vastgoedkosten -13 014 -10 430
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 66 194 66 677
XIV. (-) Algemene kosten van de Vennootschap -6 586 -5 389
XV. (+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten - 417 -1 127
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 59 190 60 161
XVI. (+/-) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen - 22 144
XVIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen -8 037 17 207
OPERATIONEEL RESULTAAT 51 153 99 511
XX. (+) Financiële inkomsten  457  242
XXI. (-) Netto interestkosten -9 235 -9 416
XXII. (-) Andere financiële kosten -1 206 -1 378
XXIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -1 994 6 098
(+/-) Financieel resultaat -11 979 -4 454
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 39 175 95 057
XXV. (-) Vennootschapsbelasting - 466 - 588
(+/-) Belastingen - 466 - 588
NETTORESULTAAT 38 708 94 469
     
GEWOON EN VERWATERD NETTORESULTAAT (in € per aandeel) 1.51 3.69
     
Overige onderdelen van het totaalresultaat - actuariële winsten en verliezen
- pensioentoezeggingen
 29  171
TOTAALRESULTAAT 38 738 94 640