Resultatenrekening

 

(in duizend €) 31.12.2020 31.12.19
I. (+) Huurinkomsten 137 652 142 437
III. (+/-) Met verhuur verbonden kosten -14 - 514
NETTOHUURRESULTAAT 137 638 141 924
IV. (+) Recuperatie van vastgoedkosten 16 081 14 992
V. (+) Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 24 947 24 300
VII. (-) Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen -32 760 -29 752
VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 2 171 536 
VASTGOEDRESULTAAT 148 077 152 000
IX. (-) Technische kosten -18 520 -17 055
X. (-) Commerciële kosten -1 736 -1 476
XI. (-) Kosten en taksen voor niet-verhuurde gebouwen -1 867 -2 268
XII. (-) Beheerkosten vastgoed -2 830 -2 642
XIII. (-) Andere vastgoedkosten -7 928 -5 308
(+/-) Vastgoedkosten -32 880 -28 749
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 115 197 123 251
XIV. (-) Algemene kosten van de Vennootschap -18 596 -16 504
XV. (+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten -1 932 -1 028
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 94 669 105 719
XVI. (+/-) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 306 12 961
XVIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen 1 367 110 113
OPERATIONEEL RESULTAAT 96 342 228 793
XX. (+) Financiële inkomsten 745  782
XXI. (-) Netto interestkosten -19 125 -19 117
XXII. (-) Andere financiële kosten -2 579 -4 933
XXIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva -17 682 -25 539
(+/-) Financieel resultaat -38 642 -48 807
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 57 700 179 986
XXV. (-)Vennootschapsbelasting -1 107 -1 228
(+/-) Belastingen -1 107 -1 228
NETTORESULTAAT 56 593 178 757
NETTORESULTAAT (groepsaandeel) 57 709 178 463
MINDERHEIDSBELANGEN -1 116 294
     
GEWOON EN VERWATERD NETTORESULTAAT (in € per aandeel) 2,13 6,95
     
Overige onderdelen van het totaalresultaat - actuariële winsten en verliezen
- pensioentoezeggingen
-1 784 -1 585
Overige onderdelen van het totaalresultaat (groepsaandeel) -1 781 -1 585
Overige onderdelen van het totaalresultaat - minderheidsbelangen -3 -
TOTAALRESULTAAT 54 809 177 172
TOTAALRESULTAAT (groepsaandeel) 55 928 176 878
MINDERHEIDSBELANGEN -1 119 294