Dividendbeleid

Als Gereglementeerde Vastgoedvennootschap heeft de Vennootschap de verplichting tot dividenduitkering, ten belope van minstens 80% van de “resultaten”.

Als alles voor het overige gelijk blijft en in dit stadium van het boekjaar, bevestigt de Raad van Bestuur het vooropgestelde dividend over het boekjaar (of dus 3,45 € bruto per aandeel). Hij voorziet de uitkering van een voorschot op dividend over het boekjaar, dat betaalbaar is vanaf donderdag 20 december 2018. Dit voorschot zou 2,59 € bruto per aandeel moeten bedragen, terwijl er op de agenda van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op 30 april 2019, die de rekeningen per 31 december 2018 moet goedkeuren, de beslissing zou kunnen genoteerd worden om een dividendsaldo van 0,86 € bruto per aandeel over het boekjaar 2018 uit te keren.

De financiële dienst van de Vennootschap wordt verleend door ING Belgium.

Contactinformatie: 
ING Belgium Sint Michielswarande 60 - 1040 Brussel

  2016 2017 Outlook 2018
Brutodividend/aandeel €3.45 €3.45 €3.45
  Coupons 32 & 33 Coupons 34 & 35 Coupons 36 & 37

Raadpleeg de uitbetalingsdatum