Dividendbeleid

Befimmo zal een dividend voorstellen dat minimum 80% van de EPRA earnings van het jaar beloopt. Dit kan desgevallend aangevuld worden met meerwaarden die tijdens het boekjaar werden gerealiseerd in het kader van haar beleid inzake rotatie van de portefeuille. Dit wil zeggen dat het voor het boekjaar 2020 om een minimum van 2,24 € per aandeel gaat. De financiële middelen die in de Vennootschap blijven behouden, zullen bijdragen tot het verzekeren van de kapitaalbehoeften die nuttig zijn voor de ontwikkeling van haar activiteiten.

Befimmo is van plan om de uitkering van het dividend in twee fasen voor te stellen (interimdividend in december en slotdividend in mei) en, desgevallend, in de vorm van een keuzedividend.