Dividendbeleid

Befimmo zal een dividend voorstellen dat minimum 80% van de EPRA earnings van het jaar beloopt. Dit kan desgevallend aangevuld worden met meerwaarden die tijdens het boekjaar werden gerealiseerd in het kader van haar beleid inzake rotatie van de portefeuille.

Raadpleeg de pagina "Vooruitzichten" voor meer informatie.

Befimmo is van plan om de uitkering van het dividend in twee fasen voor te stellen (interimdividend in december en slotdividend in mei) en, desgevallend, in de vorm van een keuzedividend.

Dividendprognose

Historiek van de dividenduitkering sinds 2015
(in €/aandeel) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Brutto dividend in € per aandeel 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45

2,25

1,84* Minimum 80% van de EPRA earnings
EPRA earnings geconsolideerd (groepsaandeel) in € per aandeel 3,89 3,68 3,74 3,68 3,29 2,81 2,30 2,40-2,45
Dividend/EPRA earnings 89% 94% 92% 94% 105% 80% 80%  
Nettoresultaat geconsolideerd (groepsaandeel) in € per aandeel 4,41 3,82 5,32 3,24 9,95 2,13 3,31  
Dividend/nettoresultaat 78% 90% 65% 107% 50% 106% 55,6%  

*Saldo van 0,58 € betaalbaar in mei 2022 op vertoon van coupon nr.43

Raadpleeg de uitbetalingsdatum