Aandeelhouderschap

  Aantal (aangegeven) aandelen op datum van de verklaring

Op basis van de transparantieverklaringen of op basis van de informatie verkregen van de aandeelhouder

(in %)
Aangevers      
  • Brookfield Asset Management Inc.
24 160 643 27.07.2022 84,94%
Alexandrite Monnet Belgian Bidco NV
22 718 167
27.07.2022
79,86%
Befimmo NV (eigen aandelen)
1 442 476
27.07.2022
5,07%
  • Ageas en verbonden vennootschappen
1 016 315 27.07.2022 3,57%*
Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel 3 269 013 27.07.2022 11,49%
Totaal 28 445 971   100%

Op basis van de transparatieverklaringen of op basis van de informatie verkregen van de aandeelhouder.
* AG Finance biedt haar resterende aandelen in Befimmo (3,5%) aan ter verdere ondersteuning van Alexandrite Monnet Belgian Bidco NV's overnamebod op de aandelen van Befimmo (
Befimmo).