Aandeelhouderschap

  Aantal (aangegeven) aandelen op datum van de verklaring

Op basis van de transparantieverklaringen of op basis van de informatie verkregen van de aandeelhouder

(in %)
Aangevers      
  • AXA Belgium NV
2 741 438 30.04.2019 9,6%
  • Ageas en verbonden vennootschappen
2 641 047 30.04.2019 9,3%
  • Blackrock Inc.
848 297 20.11.2019 3,0%
Eigen aandelen      
  • Befimmo NV

1 423 347

17.11.2021 5,0%
Andere aandeelhouders onder de statutaire drempel 20 791 842 17.11.2021 73,1%
Totaal 28 445 971   100%

Op basis van de transparatieverklaringen of op basis van de informatie verkregen van de aandeelhouder.
Befimmo werd niet op de hoogte gebracht van het bestaan van overeenkomsten tussen aandeelhouders.