Aandeelhoudersagenda

28 oktober 2021

Tussentijdse verklaring op 30 september 2021

Uitkering van het 2021 voorschot* op dividend op vertoon van coupon nr. 42

15 december 2021

Ex-date

16 december 2021

Record date

17 december 2021

Uitbetaling

17 februari 2022

Publicatie van de jaarresultaten op 31 december 2021

25 maart 2022

Publicatie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2021

26 april 2022

Gewone Algemene Vergadering 2021

Uitkering van het dividendsaldo** van het boekjaar 2021 op vertoon van coupon nr. 43

04 mei 2022

Ex-date

05 mei 2022

Record date

06 mei 2022

Uitbetaling

*Onder voorbehoud van een beslissing van de Raad van Bestuur.

**Onder voorbehoud van een beslissing van de Gewone Algemene Vergadering.