Uitkering van het 2022 voorschot* op dividend op vertoon van coupon nr. 44

20 december 2022

Ex-date

21 december 2022

Record date

22 december 2022

Uitbetaling

16 februari 2023

Publicatie van de jaarresultaten op 31 december 2022

24 maart 2023

Online publicatie van het Jaarlijks Financieel Verslag 2022

25 april 2023

Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten op 31 december 2022

Uitkering van het dividendsaldo* van het boekjaar 2022 op vertoon van coupon nr. 45

03 mei 2023

Ex-date

04 mei 2023

Record date

05 mei 2023

Uitbetaling vanaf

*Onder voorbehoud van een beslissing van de Raad van Bestuur.

**Onder voorbehoud van een beslissing van de Gewone Algemene Vergadering.