Aandeelhoudersagenda

28 oktober 2020

Tussentijdse verklaring op 30 september 2020

Uitkering van het voorschot* op dividend van het boekjaar 2020 op vertoon van coupon nr.40

16 december 2020

Ex-date

17 december 2020

Record date

18 december 2020

Uitbetaling

18 februari 2021

Publicatie van de jaarresultaten op 31 december 2020

26 maart 2021

Publicatie van het Jaarlijks Financieel Versalg 2020

27 april 2021

Gewone Algemene Vergadering van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020

Uitkering van het dividendsaldo** van het boekjaar 2020 op vertoon van coupon nr.41

05 mei 2021

Ex-date

06 mei 2021

Record date

07 mei 2021

Uitbetaling

*Onder voorbehoud van een beslissing van de Raad van Bestuur.

**Onder voorbehoud van een beslissing van de Gewone Algemene Vergadering.