Vooruitzichten

Aan de Gewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van 26 april 2022, die moet beslissen over de goedkeuring van de rekeningen over het boekjaar 2021, zal worden voorgesteld een dividendsaldo van € 0,58 bruto per aandeel niet aangehouden door de groep uit te keren. Dit dividendsaldo zal het voorschot op dividend aanvullen en zal het totale dividend over het boekjaar op € 1,84 bruto per aandeel niet aangehouden door de groep brengen, wat een rendement op beurskoers van 5,5% betekent.

EPRA earnings- en dividendprognose voor 2022

Voor 2022 worden de EPRA earnings (geconsolideerd, groepsaandeel) geraamd tussen € 2,40 en €2,45 per aandeel.

Als alles voor het overige gelijk blijft, voorzien we een brutodividend in overeenstemming met de hierboven meegedeelde dividendstrategie (minstens 80% van EPRA earnings, in voorkomend geval aangevuld met tijdens het boekjaar gerealiseerde meerwaarden in het kader van haar beleid van rotatie van activa). Dit zou kunnen betaald worden met een voorschot op dividend in december 2022 en een dividendsaldo in mei 2023.