Resultatenrekening

 

(in duizend €) 31.12.2021 31.12.2020
(restated)
31.12.2020
(niet herwerkt)
I. (+) Huurinkomsten 129 244 137 652 137 652
III. (+/-) Met verhuur verbonden kosten -914 -14 -14
NETTOHUURRESULTAAT 128 329 137 638 137 638
IV. (+) Recuperatie van vastgoedkosten 12 125 16 081 16 081
V. (+) Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen 21 104 24 947 24 947
VII. (-) Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen -30 463 -32 760 -32 760
VIII. (+/-) Andere met verhuur verbonden inkomsten en uitgaven 197 2 171 2 171
VASTGOEDRESULTAAT 131 293 148 077 148 077
IX. (-) Technische kosten -16 055 -18 520 -18 520
X. (-) Commerciële kosten -2 824 -1 736 -1 736
XI. (-) Kosten en taksen voor niet-verhuurde gebouwen -2 790 -1 867 -1 867
XII. (-) Beheerkosten vastgoed -3 049 -2 830 -2 830
XIII. (-) Andere vastgoedkosten -4 843 -7 928 -7 928
(+/-) Vastgoedkosten -29 561 -32 880 -32 880
OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 101 732 115 197 115 197
XIV. (-) Algemene kosten van de Vennootschap -24 789 -18 596 -18 596
XV. (+/-) Andere operationele opbrengsten en kosten - - -1 932
OPERATIONEEL RESULTAAT VÓÓR HET RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE 76 942 94 669 94 669
XVI. (+/-) Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen 5 901 306 306
XVIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van vastgoedbeleggingen -3 119 1 367 1 367
XIX. (+/-) Ander resultaat op portefeuille -5 839 -1 932 -
OPERATIONEEL RESULTAAT 73 885 96 342 96 342
XX. (+) Financiële inkomsten 1 455 745 745
XXI. (-) Netto interestkosten -14 893 -19 125 -19 125
XXII. (-) Andere financiële kosten -3 736 -2 579 -2 579
XXIII. (+/-) Variaties in de reële waarde van financiële activa en passiva 30 579 -17 682 -17 682
(+/-) Financieel resultaat 13 404 -38 642 -38 642
RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN 87 289 57 700 57 700
XXV. (-)Vennootschapsbelasting -1 051 -1 107 -1 107
(+/-) Belastingen -1 051 -1 107 -1 107
NETTORESULTAAT 86 238 56 593 56 593
NETTORESULTAAT (groepsaandeel) 89 370 57 709 57 709
MINDERHEIDSBELANGEN -3 132 -1 116 -1 116
       
GEWOON EN VERWATERD NETTORESULTAAT (in € per aandeel) 3,31 2,13 2,13
       
Overige onderdelen van het totaalresultaat - actuariële winsten en verliezen
- pensioentoezeggingen
2 476 -1 784 -1 784
Overige onderdelen van het totaalresultaat - andere 135 - -
Overige onderdelen van het totaalresultaat (groepsaandeel) 2 476 -1 781 -1 781
Overige onderdelen van het totaalresultaat - minderheidsbelangen -1 -3 -3
TOTAALRESULTAAT 88 714 54 809 54 809
TOTAALRESULTAAT (groepsaandeel) 91 846 55 928 55 928
TOTAALRESULTAAT - MINDERHEIDSBELANGEN -3 133 -1 119 -1 119