Het gebruik van hulpbronnen

Befimmo heeft oren naar de verwachtingen van haar betrokken partijen en beseft dat er op alle niveaus van haar activiteit en van haar waardeketen een milieu-impact is.

In deze fiche worden volgende thema’s besproken:

  • Het beheer van de impact verbonden aan het verbruik van energie en water
  • verantwoordelijke aankopen
  • de kringloopmethode

Doelstellingen

Water, energie, CO2e-uitstoot

Befimmo investeert om de milieu-impact die aan het beheer van haar vastgoedportefeuille verbonden is, te beperken. Ze wil verder zeer kwaliteitsvolle en milieuvriendelijke gebouwen op de markt brengen en aan haar huurders aanbieden.

Verantwoordelijke aankopen

In 2019 zal Befimmo de toepassing van haar charter voor verantwoordelijke aankopen blijven voortzetten tot haar leveranciers en deze aansluiting beklemtonen bij de betrokken aankopers. Ze wenst daarnaast, voor al haar aankopen, haar milieucriteria voortdurend te verbeteren en hun naleving te verzekeren.

Kringloop

De doelstelling op korte termijn is om de afvalproductie van de portefeuille te beperken en het gebruik van hulpbronnen te verminderen. In 2019 zal Befimmo proactief blijven in de recuperatie van materiaal en meubilair voor al haar werven en bij het vertrek van huurders.