De dialoog

Befimmo brengt tal van actoren samen in de verschillende stadia van de levenscyclus van een gebouw.

Door de doorlopende en proactieve dialoog met die betrokken partijen kan ze blijven beantwoorden aan hun verwachtingen en aan de verwachtingen van een maatschappij die voortdurend verandert. Naast de informatiekanalen wordt ook ingezet op rechtstreekse oog-in-oogcontacten, omdat deze de menselijke banden versterken en kwalitatieve uitwisselingen mogelijk maken, de cijfers en enquêtes voorbij.

Dialogeren en luisteren zijn voor Befimmo de beste middelen om vooruit te gaan in een positieve maatschappelijke richting. Deze aanpak wordt grensoverschrijdend gehanteerd, om de verschillende strategische assen te vernieuwen, namelijk de integratie in de stad, de evolutie van de werkwereld, de mobiliteit en de voorbeeldrol. 

Dialoog is een grondslag van de hele MVO-aanpak van Befimmo om te garanderen dat deze juist en relevant is.

Doelstelling

De doelstelling van Befimmo is een voortdurende verbetering van de geregelde dialoog met al haar betrokken partijen, met het dynamiseren van de communicatietools en hun aanpassing aan elke betrokken partij en de voorrang aan menselijke ontmoetingen. Het gaat dus om het openen van de dialoog om te kunnen innoveren.