Uitvoerend comité

In het kader van de strategie en het algemeen beleid die door de Raad van Bestuur bepaald werden, verzekert het Uitvoerend comité de effectieve leiding en het beheer van de operationele activiteiten van de Vennootschap.

Het Uitvoerend comité heeft volgende rol:

  • voorstellen doen aan de Raad van Bestuur op het gebied van strategie en algemeen beleid;
  • de strategie uitvoeren die de Raad van Bestuur heeft uitgestippeld;
  • instaan voor het operationeel beheer van de onderneming en daar verslag over uitbrengen aan de Raad van Bestuur. 

Het Uitvoerend comité is samengesteld uit vier leden: de heer Jean-Philip Vroninks, Chief Executive Officer ("CEO"), de heer Philippe Berlamont, Chief Financial Officer ("CFO"), mevrouw Martine Rorif, Chief Operating Officer, (“COO”) en mevrouw Aminata Kaké, General Counsel & Secretary General (“GC&S”), die eveneens het statuut van Effectieve Bedrijfsleider hebben, overeenkomstig artikel 14 van de wet van 12 mei 2014 betreffende de Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen.

Het Uitvoerend comité stuurt een team van 100 personen aan (op 31 december 2021).

Download het intern reglement van het Uitvoerend comité

Jean-Philip Vroninks
Jean-Philip Vroninks

Chief Executive Officer

Philippe Berlamont

Chief Financial Officer

Martine Rorif
Martine Rorif

Chief Operating Officer

Aminata Kaké

General Counsel and Secretary General