Benoemings- en Remuneratiecomité

Op het vlak van de benoemingen en vernieuwingen van mandaten assisteert het Comité de Raad van Bestuur :

  • bij de opmaak van profielen voor de bestuurders, de leden van de comités van de Raad, de Chief Executive Officer (“CEO”) en de andere Bedrijfsleiders;
  • bij het zoeken naar kandidaten voor vacatures in de Raad van Bestuur; het brengt vervolgens een advies uit en doet aanbevelingen over de kandidaten;
  • bij het proces voor de benoeming en de herverkiezing van de Voorzitter van de Raad van Bestuur;
  • bij procedures voor de benoeming, de vernieuwing en de periodieke evaluaties van de Bestuurders, de CEO en de Effectieve Bedrijfsleiders.

Wat betreft de vergoedingen, verleent het Comité assistentie aan de Raad door voorstellen te formuleren :

  • in verband met het remuneratiebeleid;
  • in verband met de individuele vergoeding; de bepaling van prestatiedoelstellingen en de beoordeling van deze prestaties, voor de CEO en de Bedrijfsleiders.

Daarnaast bereidt het Comité het remuneratieverslag voor, dat opgenomen wordt in de bestuursverklaring van Befimmo NV, en licht het toe aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders.

Sinds 7 mei 2019 is het Benoemings- en Remuneratiecomité van Befimmo NV als volgt samengesteld:

  • Etienne Dewulf, Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité, Onafhankelijk Bestuurder
  • Vincent Querton, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Onafhankelijk Bestuurder
  • Alain Devos, niet-uitvoerend Bestuurder