Auditcomité

Het Auditcomité helpt de Raad van Bestuur en de Effectieve Bedrijfsleiders om toe te zien op de juistheid en de eerlijkheid van de maatschappelijke rekeningen en van de financiële informatie van Befimmo NV. Inzake interne controle waakt het Auditcomité over de relevantie en de efficiëntie van de systemen voor interne controle en het risicobeheer van de Vennootschap.

Het staat ook in voor de opvolging van de interne audit en van de externe controle door de Commissaris, heeft zeggenschap over de aanstelling van deze laatste en houdt toezicht op de opdrachten die ze krijgen, naast hun opdracht die door de wet bepaald is.

Sinds 26 april 2022 is het Auditcomité van Befimmo NV als volgt samen gesteld:

  • Sophie Goblet, Voorzitter van het Comité, Onafhankelijk Bestuurder
  • Sophie Malarme-Lecloux, Onafhankelijk Bestuurder